DPP

[quote]Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás přivítali u dalšího dílu Snídaně s osobností , do které jsme si tentokrát pozvali paní Danielu Grundelovou z GFA. Ve snídani si s námi popovídala o tom, jak firma vznikla a jaké služby lidem poskytuje, o tom jak společnost reagovala na GDPR a mnoho dalšího.[/quote]

1) Mohl/a byste krátce představit firmu GFA?

Firma GFA Insurance Services Praha je na českém pojišťovacím trhu již od roku 1993 a původně jako odnož bonnského makléře obstarávala německé klienty v České republice. Tito byli zvyklí a hlavně vyžadovali špičkový servis, který tady tehdy nebyl. Postupem doby se začal rozvíjet i český pojistný trh a GFA se stále více rozšiřovalo portfolio českých firem, především v oblasti zahraničního obchodu a jejich rizik. Vytvořili jsme si tím unikátní kompetenci pro klienty zabývající se exportem, importem, logistikou a dopravními službami.  

2) V nedávné době vešlo v platnost obecné nařízení GDPR. Jak se Vaše firma s tímto nařízením vyrovnává?

Reagovali jsme na to již před nějakým časem a máme samozřejmě připraven doplňkový produkt GDPR pojištění. Většina klientů si jej velice cení, neboť jejich obchodní partneři nyní stále častěji vyžadují smluvní ujednání ohledně krytí škod v souvislosti s porušením nařízení GDPR.

Obecně kybernetická rizika jsou stále častějším tématem a bohužel i skutečnými případy, kdy se firmě do systému nabourá hacker a ochromí tak chod firmy na několik dní. Dokážete si jistě představit, že včasné neodbavení kontejnerů díky tomuto incidentu může způsobit nemalé vícenáklady.    

3) Jaké má firma do budoucna plány?

Naší strategií je specializace na určitý druh firem a v segmentu import – export jsou příležitosti stále větší a větší.

4) Čím by se mohla firma pochlubit?

Podařilo se nám docílit postavení jednoho z nejrespektovanějších pojišťovacích makléřů v oblasti transportu, ušetřili jsme našim klientům již mnoho starostí a peněz a určitou chloubou je i skutečnost, že nám klienti neodcházejí, průměrná délka trvání zákazníka je 12 let.

5) Je něco, na co jsme se nezeptali, ale k čemu byste se chtěl vyjádřit?

Obchodní vztahy byly, jsou a budou vždy o lidech. Rádi zajdeme na kafe s každým novým potencionálním zákazníkem, podíváme se na jejich potřeby, provedeme bezplatně analýzu rizik a stávájícího pojištění a buď z toho vznikne nový zákazník GFA, nebo ne. Pojistných produktů a pojišťoven je na českém respektive evropském trhu mnoho, dostupné všem, avšak naše VIP péče a servis je to, čeho si naší klienti váží nejvíce.