Zdroj: freeimages.com

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) chce na dopravních stavbách co nejdříve zavést do praxe využití digitálních metod a takzvaného BIM (Building Information Modelling) – informačního modelování staveb.

Je to metoda, která pracuje s 3D modelem umožňujícím lepší plánování, přehlednější analýzy pro výběr variant, předcházení kolizím a prodloužení výstavby. Pomůže také vytvoření přesnější zadávací dokumentace a koneckonců i předvedení plánů veřejnosti prostřednictvím digitální vizualizace.

Státní fond dopravní infrastruktury na svých webových stránkách uvádí, že digitální model je dostupný jak investorovi, tak jednotlivým dodavatelům. Je využitelný po celou dobu životnosti stavby, což znamená, že jsou k dispozici strukturovaná data již od prvotního návrhu, přes výstavbu, až po provozování stavby nebo správu budovy a případné rekonstrukce až po její demolici a ekologickou likvidaci nebo opětovné využití stavebního materiálu. „Výsledkem celého procesu je zvýšení efektivity při řízení přípravy, výstavby a správy stavby a snížení nákladů na její realizaci,“ zdůrazňuje SFDI.

Výhody zavedení BIM se projevují již v procesu přípravy projektu, kde lze odhalovat kolize a problémy, které by se musely řešit až na staveništi za mnohem vyšší náklady. Jedná se zejména o takzvané ́clash detection ́, kdy 3D model ukáže prostorové uspořádání, odhalí nežádoucí kolize konstrukcí, inženýrských sítí, mostních konstrukcí či zakládání.

V procesu výstavby je například dosahováno výrazných přínosů využitím BIM modelu k automatickému navádění zemních strojů, aktuální kontrole harmonogramu stavby, řízení nákladů v čase a v neposlední řadě také k projednávání a odsouhlasení případných změn.

Přes všechny známé výhody je v České republice zavedení informačního modelování u dopravních staveb v současnosti na počátku cesty. Kulatý stůl na ministerstvu dopravy má pomoci tento proces zrychlit.

ČTK zajišťuje z akce videopřenos, který můžete sledovat na portále www.ceskenoviny.cz.

Zdroj: SFDI