Zdroj: Freeimages.com

[quote]Zákon u stanovených staveb předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Měla by se také zjednodušit výplata náhrad za věcná břemena. Pod návrhem jsou podepsaní zástupci všech devíti sněmovních stran.[/quote]

Případné změny by mohly vést k tomu, že novela ztroskotá, upozornil Jan Bauer. Podobně se vyjádřil Leo Luzar, podle kterého by mohlo rozšiřování novely skončit krachem.

,,Velmi reálně hrozí, že jednoho dne se může ze shody devíti klubů stát velká neshoda,“ dodal Jan Birke.

Podle předsedy výboru Radima Fialy by další náměty měla řešit až příští novela zákona.

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se má vztahovat na 17 vyjmenovaných dálnic a na dvě silnice první třídy, které na dálniční tahy navazují. Měly by se týkat také 15 železničních tratí, železničních uzlů v Praze, Brně a v Ostravě a čtyř plánovaných vysokorychlostních tratí. Ve výboru padly zmínky o pražském metru a letišti, aby mohlo vykoupit pozemky pro novou dráhu, a o vodních cestách.

,,Rozsah staveb je ve výsledku politické rozhodnutí,“ podotkl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Hlavní novinkou předlohy je uzákonění předběžné držby pozemku. O rozhodnutí by mohl investor požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl rychle zahájit stavební práce. Investor by tedy už musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. Podle Heleny Langšádlové  je ale důležité, aby byly veřejný zájem a soukromé vlastnictví vyváženy.

Ohledně přípravných prací předloha předkládá, že na pozemcích, na nichž mají plánované stavby vést, bude moci investor po předchozím oznámení vlastníkům nebo uživatelům provádět zejména měření a průzkumy půdy a podzemních vod. Investor pak bude muset pozemky uvést do původního stavu, vlastníci a uživatelé budou mít nárok na náhradu případných škod.

Nejnižší možnou náhradu za věcné břemeno novela zvyšuje z nynějšího 1000 korun na 10.000 korun. Nově by investor nemusel nechat zpracovat znalecký posudek, pokud by vlastník pozemku s částkou souhlasil. Pro provedení přeložek technických sítí nutných pro následnou výstavbu dopravních staveb by zákon určil nejvýše 18měsíční lhůtu.

Někteří poslanci míní, že předlohu, pokud bude schválena, bude nakonec posuzovat Ústavní soud. Výbor se k jejímu projednávání vrátí koncem března.

Zdroj: ČTK