Invoitix

[quote]Dnes končí prodloužený termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a k silniční dani za loňský rok. Zároveň byl do dneška prodloužen termín pro úhradu silniční daně. Původní termín 1. února vláda 7. ledna prodloužila v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 1. června.[/quote]

MF prodloužilo termín pro zaplacení silniční daně do 1. dubna všem firmám a podnikatelům, a to formou prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně. Případné sankce se tak v případě nedodržení termínu budou vypočítávat od konce původního období, tedy od 1. února.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 11,6 miliardy korun, předloni to bylo 10,9 miliardy. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

K silniční dani se musí přihlásit každý podnikatel, který využívá auto k výdělečné činnosti. Přiznání k dani musí podnikatelé předkládat každý rok a daň se platí za standardních podmínek čtyřikrát ročně formou zálohy. Stát loni na silniční dani získal 5,96 miliardy korun, předloni to bylo 6,48 miliardy korun.

MF již v prosinci umožnilo podnikatelům postiženým pandemií odložit díky prominutí úroků z prodlení automaticky všechny úhrady DPH do 16. srpna 2021. To samé se týká i silniční daně za rok 2020. Zároveň úřad prominul zaplacení zálohy na silniční daň za první čtvrtletí, která je splatná 15. dubna. V těchto případech musí ale podnikatelé zaslat finančnímu úřadu oznámení o splnění podmínek. „V oznámení je nutné uvést, že převažující část příjmů v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. října 2020 do 31. března 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření,“informovala finanční správa. Z omezené činnosti přitom musí pocházet nadpoloviční číst příjmů.

Dnes byl také původně poslední termín pro odevzdání papírového daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok , MF ale lhůtu prodloužilo do 3. května. V elektronické verzi MF posunulo odevzdání přiznání do 1. června místo 3. května. Do pondělka lidé a firmy odevzdali 1,13 milionu daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to 133.870 a fyzických osob 992.824. Loni správa evidovala za rok 2019 zhruba 2,7 milionu přiznání k daním z příjmů.

 

Zdroj  :ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP