Do roku 2030 by mělo mít 85 procent všech nových městských autobusů v EU nulové emise. Shodly se na tom členské státy Evropské unie. Původní návrh hovořil o 100 procentech autobusů, tento postoj se ale během dlouhých jednání podařilo změkčit, řekl českým novinářkám v Lucemburku ministr dopravy Martin Kupka. Česko se při hlasování nakonec zdrželo, podle Kupky byl pro nás i poslední návrh stále „příliš ambiciózní“. Sto procent nových městských autobusů by následně mělo být zcela bez emisí až v roce 2035.

„Pro Českou republiku jsou tyto změny důležité. Změkčení tohoto nařízení znamená ochranu konkurenceschopnosti evropského trhu a také větší dostupnost veřejné dopravy v jednotlivých místech,“ uvedl ministr Kupka. „My jsme se obávali toho, že tvrdý požadavek ohledně 100 procent bezuhlíkových autobusů už od roku 2030 by pro mnohá česká města znamenal vyšší výdaje a třeba i ohrožení současné kvality veřejné dopravy, četnosti spojů a mohl by být kontraproduktivní,“ dodal Kupka.

Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, „nižší desítky procent“. Nejdále je podle něj město Ostrava, ale i další města se postupně připravují na to, jak zajistit větší podíl bezemisních dopravních prostředků, nejen autobusů, ale i trolejbusů. „Města ale opravdu potřebují delší čas k tomu, aby se na to mohly připravit,“ dodal ministr dopravy.

Návrh, který Evropská komise představila letos v únoru, je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Aby pravidla začala platit, musí je schválit členské státy EU a Evropský parlament.

Odvětví těžkých vozidel je odpovědné za více než čtvrtinu emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a za více než 6 procent celkových emisí skleníkových plynů v EU. Brusel proto chce v rámci své zelené strategie vedle osobních aut ekologicky čistší provoz také u těžších vozů. Dnes projednávaná norma se týká nákladních automobilů (nad pět tun), městských autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nad osm tun).

Ministr dopravy Martin Kupka dnes Česko na jednáních zastupoval společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Dalším tématem, na kterém se unijní ministři v Lucemburku shodli, byla revize směrnice o čištění městských odpadních vod. „Musím říct, že Česká republika je na tom s čištěním městských odpadních vod velmi dobře, když se podívám na celou Evropskou unii. Jsme těmi, kteří to dělají dobře a dělají to dlouhodobě,“ uvedl po jednání ministr Hladík. Jak nicméně dodal, odpadní vody je potřeba čistit více. „Potřebujeme nejen odstraňovat dusík a fosfor, ale i další látky, mikroplasty či různé léčivé prostředky, které se do městských vod dostávají,“ dodal s tím, že tento přístup bude samozřejmě znamenat další nutné investice, nicméně výsledkem bude čistší a kvalitnější voda.

Ministři životního prostředí se dnes rovněž shodli na vyjednávacím postoji, se kterým pojede EU na Konferenci OSN o změnách klimatu v roce 2023 (COP 28), která se bude konat ve dnech 30. listopadu až 12. prosince 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Postoj nynější sedmadvacítky byl předmětem mnoha vyjednávání a musel být schválen jednomyslně.

Zdroj: ČTK