Invoitix

[quote]Dne 1.9. vstoupila plně v platnost dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Dohoda o přidružení, včetně její rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), je hlavním nástrojem, jak přiblížit Ukrajinu a EU: podporuje hlubší politické vazby a silnější hospodářské vazby a respektuje společné evropské hodnoty. DCFTA poskytuje rámec pro modernizaci obchodních vztahů a hospodářského rozvoje Ukrajiny tím, že otevírá trhy a harmonizuje zákony, normy a předpisy s evropskými a mezinárodními normami.[/quote]

          Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, řekl: „Určení je ctnost, a to i dnes, a to navzdory všem výzvám, které jsme udělali. S tím, jak vstoupila v platnost dohoda o přidružení s Ukrajinou, za svůj příslib našim ukrajinským přátelům děkuji všem, kteří to umožnili: ti, kteří stáli na Maidanu a ti, kteří tvrdě pracují na reformě země k lepšímu. Je to den oslav pro náš evropský kontinent.“

Federica Mogherini, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise, uvedla: „Dnes se konečně snažíme dosáhnout toho, na čem pracujeme v posledních letech: užší spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, což znamená užší vztahy mezi našimi občany, větší trhy a více příležitostí pro podniky a podnikatele, větší sdílení zkušeností, informací a odborných znalostí, což ukazuje, že sdílíme stejné cíle a že ukrajinský národ se může spolehnout na podporu a spolupráci Evropské unie pro nadcházející roky. “

Evropský komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn uvedl: „Generace příchozích ukrajinských občanů budou těžit z přínosu užšího přidružení s EU. První konkrétní výsledky provádění dohody lze vidět již nyní: export Ukrajiny do EU se zvýšil a EU potvrdila svoji pozici prvního obchodního partnera Ukrajiny. Nedávné reformní snahy Ukrajiny byly bezprecedentní, zatímco v boji proti korupci zůstává hodně práce, což musí pokračovat. Evropská unie bude i nadále podporovat reformní úsilí Ukrajiny odbornou i finanční podporou.“

Evropská unie neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní integritu Ukrajiny, stejně jako pokračující ambiciózní snahy ukrajinských orgánů o reformu institucí a hospodářství země, které by využily plného potenciálu dohody o přidružení a přinesly její plné výhody ukrajinskému lidu.

Podle dohody o přidružení se Ukrajina zavázala ke strukturálním reformám v oblasti demokracie, lidských práv, právního státu, řádné správy věcí veřejných, obchodu a udržitelného rozvoje. V dohodě o přidružení se rovněž předpokládá posílená spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, sociálního rozvoje a ochrany, dopravy, ochrany spotřebitele, rovných příležitostí, vzdělávání, mládeže a kultury, průmyslu a energetiky. Vstup dohody v platnost dává nový impuls spolupráci v oblastech, jako je zahraniční a bezpečnostní politika, spravedlnost, daně, řízení veřejných financí, věda a technologie, vzdělávání a digitální technologie.

Souvislosti
Dohoda o přidružení byla projednána v letech 2007 až 2011 a podepsána dne 21. března a 27. června 2014. Od 1. listopadu 2014 a 1. ledna 2016 byly pro dohodu DCFTA prozatímně uplatňovány podstatné části dohody o přidružení.

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP