Zdroj: Freeimages.com

[quote]Autobusovému dopravci Adosa z Rosic na Brněnsku loni vzrostly výnosy meziročně o 13 milionů korun na 256 milionů a vrátily se na úroveň let 2013 až 2015. Zisk však klesl na 4,1 milionu z 8,7 milionu a byl nejnižší v této dekádě především kvůli tomu, že firma musela navýšit mzdy řidičů podle nařízení vlády, stát však toto navýšení dopravcům nekompenzoval v dostatečné míře, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin.[/quote]

Osobní náklady rostly z 58 na 68 milionů. Průměrná mzda řidičů rostla meziročně z 24.900 na 30.300 korun a poprvé tak řidiči brali více peněz než technicko-hospodářští pracovníci, jimž náležel průměrný plat o 700 korun nižší.

,,Přesto nadále přetrvává problém v získávání kvalitních zaměstnanců, především řidičů. Akutní a celorepublikový nedostatek je velkou hrozbou do budoucna, která může vyústit až do neschopnosti zabezpečit vysoutěžené zakázky,“ uvedl ve zprávě předseda představenstva Luboš Hedija.

Podnik má stabilně okolo 145 zaměstnanců, z toho přes 80 je řidičů.

Tržby z pravidelné autobusové dopravy se držely na podobné úrovni jako v předchozích letech, stejně jako z nepravidelné. Na úroveň předchozích let po jednoročním poklesu vzrostly tržby z prodeje zboží a tvoří zhruba polovinu všech tržeb.

Zatímco u regionálních linek se nepodařilo od Jihomoravského kraje jako objednatele získat více peněz, které si vynutilo vládní nařízení, podařilo se to od obchodních řetězců. Do nich totiž společnost také provozuje několik linek, které si řetězce objednávají.

Firma již také několik let provozuje kamenný i internetový obchod se sportovním zbožím a stále se jí daří zvyšovat tržby právě z internetového prodeje a snaží se o jeho další rozvoj. Dále prodává pohonné hmoty.

,,Celkově lze výsledek loňského roku hodnotit jako dobrý. Rizika vývoje v následujícím období přetrvávají, především z důvodu navázání mezd řidičů autobusů na neovlivnitelný růst minimální mzdy v ČR,“ uvedl Hedija.

Firma vznikla v roce 1993 jako akciová společnost, většinu akcií vlastní téměř rovnoměrně tři akcionáři jako fyzické osoby.

Zdroj: ČTK

DPP