Zdroj: Freeimages.com

Vzhledem k obtížím, kterým čelí evropští zemědělci postižení suchem v letošním roce, Evropská komise oznámila 30. srpna pokračování poskytování praktické podpory tomuto odvětví. Dodatečná flexibilita bude poskytnuta, aby zemědělcům poskytla dostatečné množství krmiv pro jejich zvířata.

Evropská komise předložila 30. srpna další balíček opatření zaměřený na zvýšení dostupnosti krmných zdrojů pro hospodářská zvířata, což je jedna z hlavních výzev, kterým čelí zemědělci, kteří se zabývají dopadem sucha. Tento balíček doplňuje opatření již oznámená počátkem srpna.

Komisař pro zemědělství Phil Hogan řekl: „Komise rychle reagovala na první signály těchto extrémních klimatických jevů a já jsem situaci pozorně sledoval. Jsem v kontaktu s ministry z postižených členských států, protože posuzujeme přiměřenost akcí. V současné době podnikáme další kroky, které by podle mého názoru měly poskytnout evropským zemědělcům úlevu z nedostatku krmiva pro zvířata. Vítám nedávné oznámení několika členských států, které jsou připraveny jednat s jejich odvětvím zemědělství a budu i nadále pracovat, aby se zajistilo, že se v plném rozsahu využijí dostupné možnosti, zejména v rámci společné zemědělské politiky. “

Přesněji řečeno, nové dnes předložené odchylky se týkají některých ekologických pravidel:
• Možnost zvážit zimní plodiny, které jsou obvykle vysety na podzim pro sklizeň / pastvu jako obhospodařované plodiny (to je zakázáno podle platných pravidel), pokud jsou určeny pro pastvu / krmení;

  • Možnost vysetí výsevních plodin jako čistých plodin (a nikoliv směsí plodin, jak je v současné době předepsáno), pokud jsou určeny pro pastvu / krmení;
  • Možnost zkrátit minimální dobu 8 týdnů pro obhospodařování plodin, aby pěstitelé na orné půdy mohli zasadit své zimní plodiny včas pro jejich výsev;
  • rozšíření dříve schválené odchylky pro vyklízení/kácení úhorové půdy do Francie.

Návrh na zrychlení termínů výplat dotací, který již byl oznámen před několika týdny, byl uveden formálně i dnes. Zemědělci budou moci od poloviny října 2018 obdržet až 70 % svých přímých plateb a 85 % plateb v rámci rozvoje venkova, místo aby čekali až do prosince, aby zlepšili svou situaci v oblasti peněžních toků.

Tyto návrhy doplňují ustanovení, která jsou pro takové okolnosti již k dispozici. Komise ve všech případech zajistí, aby byla všechna tato opatření prováděna přiměřeným způsobem s přihlédnutím k otázkám životního prostředí. Například podle stávajících pravidel státní podpory lze poskytnout podporu až do výše 80 % škod způsobených suchem (nebo až do 90 % v oblastech s přírodními omezeními) s výhradou určitých zvláštních podmínek. Nákup krmiva se může považovat za materiálovou škodu nebo ztrátu příjmu. Odškodnění za škodu lze rovněž poskytnout, aniž by bylo nutné oznamovat je Komisi (tzv. podpora „De minimis aid“)

DPP