[quote]Žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn v registru by mělo být možné podávat elektronicky. Zjednodušit by se mohl i zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla, protože obě strany by mohly podávat společnou žádost, ale pomocí dvou oddělených podání. Dopravci by si také mohli rezervovat registrační značku. Díky tomu by si mohli vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. S těmito a dalšími změnami počítá vládní novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou projednává Sněmovna.[/quote]

V případě možnosti rezervace registrační značky bude možné si ji zarezervovat na jeden měsíc. „Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí žadateli registrační značku, která bude konkrétnímu vozidlu přidělena, požádá-li v uvedené lhůtě o jeho zápis do registru silničních vozidel,“ uvádí v důvodové zprávě ministerstvo dopravy.

Mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix na dotaz ČTK uvedl, že šlo o požadavek dopravců. Jeho splnění by podle něj život dopravců ulehčilo. „Každé nákladní auto je totiž svojí SPZ zaregistrováno v desítkách systémů, jako evropské mýtné systémy, vjezdy do měst, různých oblastí s omezením třeba euro emisní třídy i samostatných podniků, palivové karty, povolení CEMT či různá pojištění,“ popsal. „Možnost začít tato povolení vyřizovat až po faktickém přidělení SPZ znamená, že koupené auto stojí až několik týdnů na dvoře bez možnosti začít vydělávat peníze, přičemž naopak už peníze spotřebovává například za pojištění či platbu silniční daně,“ dodal.

Také ministerstvo poukazuje, že dopravci se potýkají se zbytečnými prodlevami při pořizování vozidel, protože potřebná povolení jsou často vázána na registrační značku vozidla. Začít vyřizovat povolení si můžou až poté, co úřad vozidlo zapíše a přidělí mu značku. Do doby, než dopravce získá povolení, však nemůže vozidlo využívat. Poplatek za tuto službu by měl činit 100 korun.

Dalším nedostatkem současného zákona je podle ministerstva to, že společná žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele se předkládá na společném formuláři a k němu se přikládají požadované doklady. Znamená to, že nový a původní vlastník se musí sejít na úřadu a jeden druhému musí udělit plnou moc s ověřeným podpisem. Nově budou moci podat společnou žádost o zápis, ale dvěma podáními.

Ministerstvo chce změnit i praxi týkající se evidenčních kontrol. Například v případě zápisu změny vlastníka vyžadují úřady protokol o evidenční kontrole, ale jak uvádí ministerstvo, úřady obcí s rozšířenou působností mají přistup k těmto protokolům prostřednictvím informačního systému. Proto se povinnost předkládat protokol při některých úkonech ruší, například při změně vlastníka nebo při zápisu auta. Platnost výsledku evidenční kontroly se také prodlužuje ze 30 dnů na dva roky.

Novela má podpořit i elektronizaci agendy. Stanovuje například, které doklady je zapotřebí předložit v listinné podobě a které může žadatel předložit v elektronické podobě.

Novela do českého zákona zavádí čtyři přímo použitelné předpisy EU, které upravují hlavně schvalování vozidel a jejich komponentů. Ministerstvo dopravy tak bude moci vykonávat dozor nad trhem s vybranými vozidla a jejich součástmi. Návrh mění i úpravu schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla tak již nebude probíhat ve dvou navazujících fázích, ale pouze v jednom řízení, uvedlo ministerstvo dopravy.

 

Zdroj : ČTK