České dráhy začaly spolu s ČD Telematikou testovat technologii pro zajištění mobilního signálu ve vlacích během jízdy. Tzv. opakovač bude v šestiměsíčním pilotním provozu umístěný v jednotce railjet. Na instalaci opakovačů získají železniční dopravci zhruba 300 milionů korun z Národního plánu obnovy. Na jednu soupravu je potřeba investice 2,5 milionu Kč. Uvedli to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.

Jednotku railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je chybějící mobilní signál ve vlacích na hlavních tratích a koridorech jednou z překážek, proč vlaky nevyužívají. Čím modernější jsou soupravy, tím větší mají se signálem problém. Mobilních signál z venkovních vysílačů do nich proniká jen omezeně, proto jsou potřeba opakovače, které signál distribuují uvnitř vozů.

„Pro nás je důležité i díky dotaci ministerstva průmyslu a obchodu v budoucnu tyto opakovače zajistit zejména na hlavních koridorových tratích. Je ale také potřeba zesílit mobilní signál podél koridorových tratí,“ řekl Kupka.

Po zkušebním provozu chtějí ČD v případě zajištění financování zahájit sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. „Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí,“ dodal generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizované, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím. Instalace vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné typové schválení Drážním úřadem.

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů a výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. Stejný výstupní výkon se alokuje jednotlivým operátorům bez rozdílu.

Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území ČR i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně nasazovaných 5G frekvencích. Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700–5000 Mhz) podporující přenos GPS informací, samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu zabezpečovacího systému na železnici (GSM-R/ETCS) a interní infrastruktury na palubě vlaku zajišťující distribuci signálu. V případě testovaného vlaku railjet Českých drah je využita technologie tzv. vyzařovacích kabelů, nicméně samotné řešení umožňuje i případné využití interních antén.

Zdroj : ČTK