[quote]Železniční dopravce Arriva vyhověl bezpečnostním požadavkům provozu na železnici. Vyplývá to z kontrol Drážního úřadu. Zjistil ale drobné závady, které musí dopravce odstranit v nejbližších týdnech. Dnes o tom informoval Drážní úřad. Arriva byla zejména v lednu kritizována za řadu nedostatků v provozu na linkách, které objednal stát či kraje. Od úřadů za to dostala statisícové pokuty. Šlo o nedodržení smluvních podmínek, které ale Drážní úřad nekontroluje.[/quote]

Dozory, které drážní úřad prováděl průběžně od prosince, a zejména v únoru je zintenzivnil, neprokázaly žádná závažná pochybení, kvůli kterým by společnosti mohla být odebrána licence. „Dopravce nebyl samozřejmě úplně bezchybný, jednalo se však o taková pochybení, která rozhodně neměla žádný vliv na bezpečný provoz,“ uvedl Drážní úřad.

Zjištěná pochybení hodnotil úřad jako drobné a dopravci je nařídil odstranit v následujících týdnech. Šlo například o doplnění lékárničky na stanovišti strojvedoucího, aktualizace výkazu o provedených kontrolách, označení sedadel pro osoby se sníženou schopností pohybu či existence dvojího označení vlastníka vozidla, tedy současného i předchozího. V některých případech pak chyběly povinné nápisy a označení.

Podle některých kritických ohlasů na provoz Arrivy neuměli někteří její zahraniční strojvedoucí dostatečně česky. Kontroly Drážního úřadu však situace, které by vedly k nedorozumění mezi strojvedoucími a výpravčími, nezaznamenaly. „Tím však není úplně vyloučeno, že se taková situace v minulosti stát mohla,“ podotkl úřad. Při přezkoušení čtyř zahraničních strojvedoucích z českého jazyka obstáli podle úřadu všichni z testovaných.

Kontroly se však nezaměřovaly na dodržování podmínek, které si ve smlouvách nastavil stát a kraje. Za jejich porušení dopravce v lednu dostal od ministerstva dopravy pokutu 670.000 korun a od Libereckého kraje dalších 815.000 korun. V únoru pak udělil Arrivě sankci 690.000 korun Zlínský kraj. Stát i kraje dopravci vytýkaly například použití nevyhovujících souprav nebo problémy s odbavením cestujících. Ministerstvo dopravy v polovině února uvedlo, že dopravce v posledních týdnech už více plní nastavené standardy.

Arriva od poloviny prosince provozuje několik rychlíkových linek, které si objednává stát, a také některé osobní vlaky objednávané v Libereckém, Zlínském a částečně i v Ústeckém kraji.

 

Zdroj : ČTK