Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. Je to stejné množství jako za celý rok 2019 a několikanásobek roků 2020 a 2021. Samotné odstranění přejezdů mají následně na starosti provozovatelé dráhy, kteří o zrušení požádali. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. V České republice bylo ke konci června podle údajů Správy železnic 7697 přejezdů, což je o 60 méně než před rokem.

Z celkového počtu je 2173 přejezdů umístěno na silnicích I., II. a III. tříd. Ostatní přejezdy se nacházejí na místních a účelových komunikacích.

„Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace čtvrtého železničního koridoru bylo zrušeno sedm přejezdů,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

V rámci modernizace tratí jsou přejezdy zpravidla nahrazovány nadjezdy či podjezdy. Letos byly odstraněny i přejezdy v místech, kde docházelo ke křížení dráhy například s lesními nebo polními cestami nebo jinými nevyužívanými komunikacemi. Takové přejezdy vlaky zpomalují, jelikož strojvedoucí je zde povinen snížit rychlost a dát zvukovou výstrahu.

Za první pololetí letošního roku došlo na železničních přejezdech k 80 nehodám, při kterých bylo usmrceno 12 osob a 36 osob se zranilo. Za stejné období loňského roku to bylo 79 střetů, při kterých přišlo o život 16 osob a 30 bylo zraněno.

I když se zvyšuje úroveň zabezpečení přejezdů, nehod neubývá. Příčiny jsou podle úřadu ve naprosté většině na straně účastníků silničního provozu. Řidiči často nerespektují zabezpečovací zařízení. Většina nehod na přejezdech je způsobena právě ignorováním zabezpečovacího zařízení, hazardem nebo nepozorností, dodal úřad.

Zdroj : ČTK