Zdroj: AsstrA
DPP

Logistika dopravy představuje podnikání, jehož úspěch ze sta procent závisí na důsledném dodržování všech ukazatelů KPI a požadavků zákazníka. Objeví-li se však potřeba využít externí vozový park, vždy vytane otázka: jak vybrat důvěryhodného přepravce a doručit náklad bezpečně a včas? Tato otázka se stává obzvlášť důležitá, když se díváme na tak zvanou „černou listinu” přepravců: zrušení nakládky, krádež a poškození zboží, neetické chování řidičů. V soupisu stížností adresovaných přepravcům lze pokračovat donekonečna. Otázka však zní vždy stejně: jak nenarazit na podvodníky a zaručit zákazníkovi vysokou kvalitu přepravy.

O procesu výběru přepravců jsme hovořili s experty z mezinárodní dopravně-logistické skupiny AsstrA-Associated Traffic AG.

Jak se stát potenciálním partnerem AsstrA?

Existují dvě možnosti získávání nových dodavatelů. První – když nám přepravce sám navrhne spolupráci tak, že vyplní příslušný formulář na internetových stránkách nebo kontaktuje jednu z kanceláří AsstrA. Mnoho kontaktů navazujeme na odborných veletrzích, jako je Trans Russia nebo Break Bulk Europe. Druhou variantu představuje situace, kdy chybí vozový park na některých trasách nebo na nových směrech a naši speditéři sami hledají další možnosti. V tomto případě zpracovává prodejní oddělení informace o dodavatelích na základě požadavků a samostatně nebo ve spolupráci s provozními jednotkami vypracovává seznamy, posléze kontaktuje přímo přepravce a nabízí jim spolupráci.

Jaké jsou minimální požadavky na dodavatele kladené v první fázi?

Vladimir Efremov:

Každá dopravně-logistická firma nabízející produkty a služby za adekvátní ceny a na příslušné úrovni se může stát dodavatelem AsstrA. Provádíme výběr nejlepších nabídek z hlediska poměru ceny ke kvalitě. Je vyžadována minimálně dostupnost příslušného vozového parku nebo adekvátní úroveň služeb. Následně kontrolujeme shodnost, ověřujeme údaje a potencionální přepravce se stává reálným dodavatelem AsstrA.

Michał Młynarski, plnící povinnosti vedoucího oddělení SRM:

V praxi vše záleží na konkrétní dopravě a požadavcích daného zákazníka. Především je nutné vědět, zda můžeme pracovat se spedicí, nebo jsme povinni zajistit výhradně vlastní vozidla. A také jaké je maximální stáří a stav vozového parku, dostupnost povolení od přepravce a tak dál. Naše základní standardy přitom zahrnují: vozidla splňující emisní normy Euro-5 a Euro-6, dále aktuální pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu přepravce. Už dva z uvedených požadavků umožňují v počáteční fázi vytipovat dostatečně velký počet potenciálních přepravců.

Jakým kontrolám je podrobován přepravce v počáteční fázi?

MichałMłynarski:

Kontrola přepravce začíná v našem oddělení SRM (Suppliers Relationship Management Division). Specialisté AsstrA kontrolují registrační dokumenty přepravce, licence a pojištění odpovědnosti za škodu. V této fázi je kontrolována skutečná schopnost přepravce přepravu realizovat. Prověřujeme, zda má dodatečné možnosti pojištění přepravy konkrétních skupin zboží na určitých trasách. Následně přecházíme ke kontrole důvěryhodnosti přepravce: prověřujeme jeho kontaktní údaje, srovnáváme telefonní čísla a e-mailové adresy patřící konkrétním osobám s údaji, které se nacházejí v databázích, v dokumentaci, na dopravních burzách a ve všeobecně dostupných informačních zdrojích. Žádáme reference a ověřujeme jejich pravdivost.

Takto provádíme všechny možné kontroly, abychom se ujistili, že nás kontaktoval skutečný přepravce a nikoli podvodník.

Existují omezení pro nové přepravce z hlediska počtu objednávek nebo tras?

Vladimir Efremov:

Nevyužíváme nové dopravně-logistické firmy pro dopravu na objednávku našich klíčových zákazníků a také pro přepravu vysoce obchodovatelného a drahého zboží. Novým firmám zadáváme jednoduché standardní dopravní objednávky. Na začátku spolupráce se musíme ujistit ohledně úrovně kvality a spolehlivosti takových dopravců, abychom následně zahájili spolupráci. Fungují určitá omezení ohledně využívání nově angažovaných firem, která si kladou za cíl zlepšení bezpečnosti a vyváženého rozvoje firmy. Směřujeme k tomu, aby využívání jednoho dodavatele nepřekračovalo 30% podíl vzhledem k zákazníkům a 15% k trade-lane.

Jak je zákazníkovi zaručena bezpečnost z právního hlediska?

Vladimir Efremov:

Odpovědnost přepravce za takové činnosti, jako zrušení nakládky, poškození vozidla atd. je stanovena ve smlouvách o spolupráci s přepravcem a v obecných pracovních podmínkách AsstrA s dodavateli. Po ukončení dopravy provádíme povinnou kontrolu kvality přepravy a hodnotíme možnosti další spolupráce s daným dodavatelem, přičemž bereme zřetel na vysoké procento prodlení v přepravě.

Po jaké době může být dodavatel uznán společností AsstrA za důvěryhodného? Po uplynutí roku, dvou nebo tří let?

Michał Młynarski:

V naší firmě jsme zavedli systém hodnocení. Evaluace přepravce je prováděna na základě řady parametrů, jako je: množství objednávek, obrat s ohledem na spolupráci s daným dodavatelem, velikost dopravního vozového parku, procento nesrovnalostí (zpoždění) atd. Čím vyšší hodnocení, tím důvěryhodnější pro nás dodavatel je.

Existuje ve skupině AsstrA černá listina přepravců?

Michał Młynarski:

Ano, máme svoji černou listinu přepravců. Firmy se na ni obvykle dostanou ze dvou důvodů:přepravce nesplnil své přímé povinnosti vyplývající ze smlouvy (prodlení, zrušení nákladu, neinformovanost ohledně vozidla atd.), nebo to byl podvodník: při ověřování dokumentů a kontaktních informací byly zjištěny nesrovnalosti (např. falešné pojištění nebo fingované osvědčení o registraci vozidla). Získáváme také informace o nepoctivých přepravcích přímo od zákazníků a sdružení, do nichž patříme.

Informace o odhalených podvodech pravidelně zasíláme dopravním burzám a sdružením. V případě, kdy byly zfalšovány dokumenty reálné dopravní firmy, kontaktujeme skutečného přepravce a upozorníme ho na tuto situaci.

Jaká je obecná rada při výběru dopravní firmy?

Michał Młynarski:

Vždy je nutné dodavatele prověřit, přesněji jejich výskyt na dopravních burzách a v registračních databázích. Kontaktní údaje se nemohou lišit v závislosti na zdroji. Je nutné kontrolovat licence a dokumenty v rejstřících, dostupnost poznávacích značek automobilů v rámci pojištění. Velmi důležité je se ujistit, kdy byla firma založena a zda se její majitel nezměnil. Podvodníci často využívají již existující dopravní a logistické firmy a jednoduše je skoupí. Důležité jsou také reference našich stálých partnerů nebo sdružení profesních přepravců.

Věříme faktům a dokumentům, nikoli slovům.