Ekologové z Hnutí Duha navrhli v připomínkách k vládnímu balíčku na ozdravění veřejných financí osvobodit veřejnou dopravu od DPH. Nesouhlasí ani s navýšením daně na opravy obuvi, kožených výrobků a kol z deseti na 21 procent. Dvanáctiprocentní daň na veřejnou dopravu a zvýšení daně na opravu kol bude mít podle Hnutí Duha nežádoucí ekologické i sociální dopady. 

Problém je podle ekologů také s navýšením daně z opravy bot a kožených výrobků, které podle nich povede k dalšímu znevýhodňování oprav proti vyhazování a kupování nového zboží. Hnutí proto navrhuje, aby se opravy výrobků přesunuly do nulové sazby DPH.

Všechny ostatní vládní návrhy týkající se daní a poplatků jsou podle hnutí z hlediska životního prostředí pozitivní, žádný ale není dostatečný a nepřinese tolik peněz a takovou motivaci k ochraně životního prostředí, jako by mohl. Ekologové upozorňují například na to, že růst poplatků z vydobytého hnědého uhlí by mohl být vyšší. Vládní návrh počítá s navýšením ze tří na šest procent. „Z analýzy hospodaření hnědouhelných společností vyplývá, že by bylo možné poplatky zvýšit až na deset procent,“ napsali v připomínkách zástupci Hnutí Duha.

Zásadní připomínku mají ekologové ke zpoplatnění znečišťování ovzduší, které je podle nich dlouhodobě nízké a nefunguje jako důležitý nástroj ke snižování znečištění. Vládou navrhované zvýšení nevyužívá podle hnutí možnost získat víc peněz na snahu ministerstva životního prostředí zlepšovat kvalitu ovzduší. Hnutí proto navrhuje postupně zvyšovat poplatky za znečišťování ovzduší, v roce 2025 na dvojnásobek aktuální výše poplatku, od roku 2026 každoročně o pět procent proti předchozímu roku.

„Hodnoty by ve skutečnosti měly být o hodně vyšší. Dle metodiky ministerstva životního prostředí jsou externality (škody způsobené těmito druhy znečištění) přibližně patnáctkrát vyšší, než je navrhované zvýšení sazeb,“ uvedli ekologové. Nově by se podle nich měl zavést poplatek za znečišťování rtutí.

Připomínky má hnutí i k energetické dani. Nesouhlasí s osvobozením od energetické daně domácností a domácích kotelen, které využívají plyn pro výrobu tepla. Naopak navrhuje osvobození od daně z elektřiny pro samovýrobu a zdroje do 30 kW na všechny obnovitelné zdroje.