Společnost Element Logic opět prokázala, že je skvělým místem pro práci, a kromě obhajoby certifikace Great Place to Work v 7 státech světa ji nově získala i v Česku. První a největší partner systému AutoStore zaznamenal v průběhu let výrazný růst a v současné době působí po celém světě s více než 900 zaměstnanci, v Česku je to 13 zaměstnanců.
 

Společnost Element Logic potvrdila kvalitu své firemní kultury a přístupu k zaměstnancům a znovu obhájila certifikaci Great Place to Work v Norsku, Švédsku, Dánsku, Německu, Spojeném království, USA a Kolumbii. Nově ji získala také pro Českou republiku. Tento úspěch prokazuje odhodlání podporovat a tvořit příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance. „Jsem nesmírně hrdý na naše letošní výsledky, zejména s ohledem na náročné globální podmínky. Společnost Element Logic je bezpečným pracovištěm, kde se potkávají lidé, které práce naplňuje, což potvrzuje i získání certifikátu Great Place to Work v několika zemích,“ říká Dag-Adler Blakseth, generální ředitel skupiny Element Logic.

V české pobočce Element Logic pracuje celkem 13 zaměstnanců a jen za minulý rok přibyli 4. „Ačkoli jsou výsledky určitě důvodem k oslavě, důležité jsou pro nás především poznatky od našich zaměstnanců, které z průzkumu vzešly. Těch využijeme k dalšímu zlepšování a nadále se budeme věnovat rozvoji pracoviště i firemní kultury. Podstatou tohoto průzkumu je shromáždit cennou zpětnou vazbu od zaměstnanců a využít ji jako odrazový můstek pro každoroční progres a rozvoj,“ uvádí Jindřich Kadeřávek, CEO společnosti Element Logic Česká republika.

Pozitivní firemní kultura prioritou

Certifikace Great Place to Work je celosvětový průzkum měřící spokojenost zaměstnanců. Hodnotí se pět jednotlivých oblastí: důvěryhodnost, respekt, spravedlnost, hrdost a komunita. Aby se pracoviště mohlo průzkumu zúčastnit, musí mít minimálně 10 zaměstnanců a k získání certifikátu je třeba, aby index důvěry dosáhl 70 %. „Získání certifikace Great Place to Work pro český Element Logic nám potvrdilo, že pracujeme v příjemném pracovním prostředí a máme fajn firemní kulturu. Prostředí, ve kterém pracujeme a trávíme tolik času je stěžejní pro to, aby byly projekty úspěšné, což se nám daří a věřím, že tomu bude tak i nadále,“ říká Josef Brázda, Project Manager společnosti Element Logic Česká republika.

Globální skupina Element Logic v současné době působí po celém světě s více než 900 zaměstnanci. „V uplynulých letech jsme zaznamenali výrazný růst. To s sebou často přináší řadu výzev, včetně mírně obtížnějšího udržování konzistentní kultury v rostoucí společnosti, a to v každé zemi. S ohledem na tuto skutečnost jsem nesmírně hrdý na každého člena týmu, a to nejen za zápal a oddanost své práci, ale také za neocenitelný přínos při budování skupiny Element Logic jako skvělého místa pro práci. Toho se budeme držet také v dalších letech a bude to opět klíčovým bodem v naší snaze o dosažení nejen vysokých obchodních cílů, ale také spokojenosti našich zaměstnanců,“ uzavírá Dag-Adler Blakseth.

Zdroj: Reliant

DPP