[quote]Společnost Logistika on-line s.r.o., provozovatel a vlastník logistického zpravodajského portálu eLogistika.info, aktualizuje k dnešnímu dni zásady pro užívání osobních údajů  a všeobecné obchodní podmínky. Celý aktualizovaný text zásad pro užívání osobních údajů si můžete přečíst níže v článku či na našem portále v samostatném odkazu v patičce. [/quote]

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Logistika on-line s.r.o., se sídlem Teplická 305, Bystřany 417 61, IČ 04461258 a zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 36357 (dále je „správce“)  tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky a uživatele služeb portálu eLogistika.info (dále jednotlivě jen „Subjekt”) o těchto hlavních principech ochrany osobních údajů (dále jen  „Údaje“).

Zpracovávané Údaje

Sbírané Údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o Údaje, které nám uživatel poskytne přímo (např. vyplněním on-line formuláře), a na straně druhé o ty, které získáme vaší aktivitou při využívání stránek (např. informace k vydaným souborům cookies).

Údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo:

 • Online formuláře.
 • Přímý souhlas.

Údaje, které získáváme vaší aktivitou v rámci služeb:

 • Informace k vydaným online identifikátorům.
 • Informace z fanouškovských stránek na sociálních sítích.

Na našich službách máme umístěná tlačítka a nástroje sociálních sítích FacebookLinkedIn a Twitter . Nikdy nezpracováváme Údaje návštěvníků fanouškovských stránek jinak, než jak připouští nastavení jednotlivých sociálních sítí, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Podmínky ochrany soukromí příslušných sociálních sítí

Informace o tom, jak nakládá s vašimi Údaji příslušný provozovatel sociální sítě, naleznete zde:

Zpracováváme pouze Údaje, které jsou nezbytné a mezi tyto údaje patří:

 • jméno, příjmení,
 • adresa fakturační (případně doručovací adresa),
 • e-mailová adresa,
 • telefon.

Právní základ a účely zpracování Údajů

V rámci služeb dochází ke zpracování osobních údajů pouze za účelem dosažení některého z níže uvedených právních titulů:

 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem
 • Zpracování se souhlasem
 • Plnění právní povinnosti

V rámci našich služeb zpracováváme vaše osobní data pro následující účely:

 • K poskytnutí služby.
 • K identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy.
 • K naplnění právní povinnosti.
 • K personifikaci poskytovaných služeb tak, aby vám poskytly co nejvyšší přidanou hodnotu.
 • K vývoji nových služeb, založenému na způsobech využívání a modelů chování uživatelů.
 • Ke zlepšování a zkvalitňování našich služeb.
 • K měření návštěvnosti našich internetových serverů.
 • K zajištění bezpečnosti našich služeb a pro ochranu proti jejich zneužívání.
 • Za účelem přímého marketingu našich služeb.
 • K vymáhání pohledávek a vymáhání nároků za náhradu škody.
 • Ke komunikaci s vámi.

Zabezpečení Údajů

Veškeré Údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich Údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem.

Délka uchovávání Údajů

Údaje Subjektu budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 10 let.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním Údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: obchod@logistika.info. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva Subjektu

Subjekt údajů má právo:

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů,,
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: obchod@logistika.info či písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

DPP