[quote]Podle sdělení Komise z 24.8. bude investováno Více než 201 milionů z Fondu soudržnosti do modernizace železničního spojení mezi městy Sighisoara a Coslariu v rumunské oblasti Transylvánie, v západo-centrální části země. Somálsku. Tento úsek je součástí trati, která spojuje město Brašov, v centru země, a maďarské hranice na transevropské dopravní sítě (TEN-T).[/quote]

Vlaky na zrekonstruovaném úseku budou nyní jezdit rychlostí 120 až 160 km/h, která zkrátí na polovinu doba jízdy mezi oběma městy.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu poznamenala: „Investice do lepších železničních spojů v Rumunsku, je investice do reálné ekonomiky v regionu, neboť přinese přímý prospěch místních podniků a podniků cestovního ruchu, protože zkracuje dobu cesty. Zkrácená cestovní doba podporuje režim čisté mobility, takže tento projekt také přímo zlepší kvalitu života rumunských občanů. „

Trasa protíná kraje Mures, Sibiu a Alba, užitek z projektu spolufinancovaného z EU budou mít miliony lidí Očekává se dokončení projektu v roce 2018. Více informací o evropských fondech v Rumunsku jsou k dispozici na platformě Otevřených dat.

Projekt je zajímavý svojí realistickou, nikoliv předvolební rétorikou a krátkou dobou výstavby a zahájení provozu.

Městská mobilita v Lotyšsku

Jak oznámila Evropská komise 24.8., je více než 65,5 milionu EUR z Fondu soudržnosti investováno do rozvoje infrastruktury tramvajové dopravy a tramvají v lotyšském hlavním městě. Záměr je v souladu s cíli strategie EU pro nízkouhlíkovou mobilitu. Riga rozvíjí svoji tramvajovou síť s finanční podporou EU

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu uvedla: „EU investuje do lepší kvality života v Rize s moderním a čistým systémem veřejné dopravy. Doprava bude plynulejší, kvalita vzduchu bude lepší a obyvatelé i turisté budou mít rychlou jízdu přes město. „

Tramvajová linka bude přímo spojovat rychle se rozvíjející čtvrť Skanste poblíž centra města s hlavními dopravními uzly v Rize-hlavním nádražím, autobusovým terminálem a Freeportem. Kromě přestavěné nebo nové infrastruktury tramvajových linek bude EU spolufinancovat nákup 12 tramvají, aby byla zajištěna minimální frekvence služeb tramvají každých 10 minut. Více na platformě Otevřených dat.