Pravidla EU, která mají zaručit, že výrobky, které občané EU spotřebovávají, nepřispívají k odlesňování nebo znehodnocování lesů na celém světě. Nová pravidla vycházejí ze stávajícího rámce náležité péče.

 

Očekává se, že nové nařízení (EU) 2023/1115 o výrobcích bez odlesňování sníží emise skleníkových plynů a ztrátu biologické rozmanitosti tím, že podpoří spotřebu výrobků „bez odlesňování“ a sníží dopad EU na celosvětové odlesňování a degradaci lesů.

Nařízení je součástí širšího plánu opatření k řešení odlesňování a degradace lesů, který byl poprvé nastíněn ve sdělení Komise z roku 2019 o zintenzivnění opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů. Tento závazek byl později potvrzen Evropskou zelenou dohodou, strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a strategií „od farmy k vidličce“.

 

Cílem nových pravidel je

  • zabránit tomu, aby výrobky uvedené na seznamu, které Evropané kupují, používají a spotřebovávají, přispívaly k odlesňování a znehodnocování lesů v EU i ve světě.
  • snížit emise uhlíku způsobené spotřebou a výrobou příslušných komodit v EU nejméně o 32 milionů tun ročně
  • řešit veškeré odlesňování způsobené rozšiřováním zemědělství za účelem produkce komodit spadajících do oblasti působnosti nařízení, jakož i degradaci lesů

 

Provádění
EU pokračuje ve spolupráci s partnerskými zeměmi a společnostmi, aby zajistila úspěšný přechod na dodavatelské řetězce bez odlesňování. Provádění nařízení usnadní následující prováděcí nástroje:

  • Platforma více zúčastněných stran pro ochranu a obnovu světových lesů.
  • Středisko EU pro sledování odlesňování a znehodnocování lesů
  • Týmová evropská iniciativa pro hodnotové řetězce bez odlesňování

 

Vydá Komise pokyny?  
Komise pracuje na pokynech, které upřesní některé aspekty nařízení, zejména definici „zemědělského využití“, a které se budou zabývat otázkami souvisejícími s agrolesnictvím a zemědělskou půdou, certifikací, zákonností a dalšími aspekty, které zajímají mnoho zúčastněných stran v terénu. Zveřejnění těchto dokumentů se plánuje před vstupem nařízení v platnost.

 

Komise rovněž shromažďuje podněty a podporuje dialog mezi zúčastněnými stranami prostřednictvím platformy více zúčastněných stran pro ochranu a obnovu světových lesů s cílem poskytnout neformální pokyny k řadě otázek. Tento dokument o často kladených otázkách již odpovídá na nejčastější dotazy, které Komise obdržela od příslušných zúčastněných stran, a bude postupně aktualizován. V případě potřeby budou mobilizovány další nástroje pro usnadnění.

 

POZNÁMKA: Pro dodržení pravidel nejsou nutné žádné další pokyny. Komise si klade za cíl rozpracovat některé aspekty, aby vysvětlila, jak bude nařízení fungovat v praxi, sdílet příklady osvědčených postupů atd.

 

Vydá Komise pokyny pro jednotlivé komodity?  
Ne. Komise však hodlá předložit příklady osvědčených postupů, a to i v pokynech, které budou do určité míry pokrývat aspekty specifické pro jednotlivé komodity.

Zdroj: SYBA

DPP