Evropský statistický úřad (EUROSTAT) přinesl aktuální informace o situaci v oblasti obalů a obalových odpadů. Podle zveřejněných dat z roku 2021 se množství obalových odpadů v Evropské unii v průběhu uplynulého desetiletí zvýšilo o impozantních 27%.

 

V loňském roce dosáhl průměrný obyvatel EU v produkci obalových odpadů hodnoty 188 kg, což je o 10 kg více než v předchozím roce. Celkově tedy EU čelí množství 84 milionů tun obalového odpadu. Zajímavé je, že největší podíl z tohoto čísla tvoří papír a lepenka, konkrétně 40%. Na druhém místě jsou plastové obalové odpady s 19% a těsně za nimi skleněné obalové odpady s 18%.

Pokud se zaměříme specificky na plastové obaly, v roce 2021 vyprodukoval každý obyvatel EU 36 kg plastových obalových odpadů. Povzbudivá zpráva je, že z tohoto množství se 14 kg podařilo zrecyklovat. Stojí za zmínku, že kromě zvýšené produkce plastových obalů jsme byli svědky také rostoucího trendu v recyklaci těchto odpadů v průběhu roku.

Zdroj: SYBA