Zdroj: Pixabay.com

[quote]Dana Kovaříková se ujme funkce v České republice dne 1. února 2018. Ke stejnému datu nastoupí do úřadu George Markopouliotis v Řecku a 1. dubna 2018 se vedoucím zastoupení na Kypru stane Ierotheos Papadopoulos.[/quote]

Dana Kovaříková je občankou České republiky. Od září 2016 byla dočasně pověřena vedením Zastoupení Evropské komise v Praze. Během svého působení v Evropské komisi od roku 2005 pracovala mimo jiné na Generálním sekretariátu, Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie a od srpna 2014 jako vedoucí politické sekce pražského Zastoupení. V roce 2009 také působila v české státní správě v souvislosti s českým předsednictvím.

George Markopouliotis je občanem Řecka. V nové funkci zužitkuje svou vynikající znalost evropských institucí, kterou získal během třicetiletého působení v Evropské komisi, jakož i širokou síť kontaktů v Řecku.

V Komisi působí od roku 1987. Zastával řadu poradních a manažerských postů v různých oblastech, jako například regionální politika, námořní záležitosti, zaměstnanost, rybolov a komunikace. Pracoval také v kabinetu komisaře Bruce Millana a komisařky Moniky Wulf-Mathiesové, kteří měli v druhé Delorsově komisi a v Santerově komisi na starosti regionální politiku a Fond soudržnosti. Mezi lety 2001 a 2006 byl vedoucím Zastoupení Evropské komise v Řecku a po návratu do Bruselu v roce 2006 vedl na Generálním ředitelství pro komunikaci oddělení pověřené koordinací jednotlivých zastoupení v členských státech. Od února 2010 do prosince 2011 vedl kabinet komisařky pro námořní záležitosti a rybolov Marie Damanaki a od března 2012 byl vedoucím Zastoupení Komise na Kypru.

Jerotheos Papadopoulos je občanem Řecka. V Komisi pracuje téměř 30 let a za tu dobu získal rozsáhlé zkušenosti v různých oblastech i v politické komunikaci. V současnosti vede oddělení informací pro občany na Generálním ředitelství pro komunikaci. Předtím se jako zástupce vedoucího oddělení věnoval audiovizuálním službám a mezi lety 2006 a 2010 působil jako vedoucí a dočasný vedoucí Zastoupení v Řecku. Dříve také pracoval na generálních ředitelstvích pro životní prostředí a pro hospodářské a finanční záležitosti.

Souvislosti

Evropská komise má svá zastoupení ve všech 28 členských státech EU a také regionální kanceláře v Barceloně, Belfastu, Bonnu, Cardiffu, Edinburghu, Marseille, Miláně, Mnichově a Vratislavi. Díky zastoupením má Komise přehled o dění v členských státech a jejich prostřednictvím komunikuje s místními občany. Zastoupení spolupracují se státní správou a se zainteresovanými subjekty a informují sdělovací prostředky a veřejnost o evropských tématech. Do ústředí Komise zase podávají zprávy o důležitých událostech v členských státech. Od začátku funkčního období stávající Komise jmenuje vedoucí zastoupení sám předseda Juncker, jako své politické zástupce v členských státech, do nichž jsou vysláni.