DPP

Není to tak dlouho, kdy se firmy musely vypořádat s rozhodnutím, zda investují do udržitelnosti nebo přežití svých podniků. Pro většinu z nich byla volba jasná. Vzhledem k tomu, že hospodářské oživení získalo na síle a spotřebitelé vyjádřili touhu, aby se korporace na ekologické chování zaměřily, znovu se objevuje myšlenka zeleného dodavatelského řetězce. Nejenže si firmy myslí, že si mohou „dovolit“ investice do „ekologizace“ svých operací, ale také vidí, že tyto změny mohou skutečně prospět jak životnímu prostředí, tak i jim samotným.

Snahy o udržitelnost mohou spadat do mnoha oblastí dodavatelského řetězce. Zde je několik oblastí, kde můžete zvažovat užití zeleného dodavatelského řetězce.

Zelená nabídka a nákup
Ačkoliv nemůžete vždy ovlivňovat postupy vašich dodavatelů, můžete si určit dodavatele, s nimiž spolupracujete. Při nákupu surovin nebo komponent hotového výrobku existuje několik důvodů, aby jste začali přemýšlet o snížení dopadu na životní prostředí.
Chcete-li minimalizovat přepravní vzdálenosti, můžete kdykoli pracovat s místními dodavateli.
Při hodnocení dodavatelů zvažte nadbytečné náklady a zvážíte jejich dopad na oblast životního prostředí. Mají programy zavedené ke snížení spotřeby odpadů a energie? Recyklují materiály a výrobky?
Zaměřte se na dodavatele, kteří jsou otevřeni společné přepravě, aby se snížily náklady na dopravu.
Spolupracujte s vašimi dodavateli tak, abyste jejich úsilí podpořili tím, že s Vámi budou pracovat udržitelným způsobem, a to od využívání palivově úsporné flotily až po využití hromadných zásilek.
Pokud se vám jedná o jednotlivé suroviny, analyzujte obnovu a opakované použití dodavatele.
Průběžně vyhodnoťte budoucí optimalizační scénáře nástrojem optimalizace návrhu sítě.
Pomozte dodavatelům řídit dopad udržitelnosti – monitorujte a ujistěte se, že dodržují plán.

Design produktu
Změna stávajícího návrhu tak, aby lépe vyhovovala udržitelnosti, může zvyšovat náklady na výrobek. Tento rozdíl však může být často zohledněn vyšší cenou, čímž se zvyšuje i marže.
Využívejte recyklované materiály, kdykoli je to možné a a pracujte s méně materiály.
Navrhněte výrobky s úmyslem, aby byly recyklovány nebo opravovány, nikoli jednorázové.
Spolupracujte se svými dodavateli nebo jinými partnery tak, abyste spojením snížili dopad samotného výrobku nebo způsobu jeho výroby na životní prostředí.

Výroba a montáž
Jsou vaše výrobní zařízení fyzicky umístěna v dobré koordinaci s dodavateli, zdroji obnovitelné energie a také s trhy, na které se zaměřujete? Umístění zařízení a designu zařízení může hrát roli na udržitelnosti životního prostředí.

Návrh obalů
Jednou z nejviditelnějších příležitostí k minimalizaci dopadů na životní prostředí je design balíčku. Zde je několik tipů:

Minimalizujte používání obalů, zejména plastů
Maximalizujte stohovatelnost a zabalení výrobků tak, aby se jich na paletu vešlo co nejvíce
Vyvíjejte obaly pro přepravu, které se dají opakované použít
Znovu použijte přepravní kontejnery, které jste zaslali, tím, že zabezpečíte jejich návrat
Pokud je to možné, konsolidujte zásilky