[quote]Logistická společnost GEFCO pomáhá s exportem českých bionických protéz pro libyjské pacienty. O návrh řešení bylo celní oddělení společnosti GEFCO požádáno českým výrobcem náhrad, který dlouhodobě spolupracuje s lybijským Ministerstvem zdravotnictví, když vyrábí náhrady na míru pacientům dle předem definovaných parametrů. „Všichni pacienti přilétají v menších skupinkách osobně do Česka, aby jim výrobce protézu navrhnul, vyrobil a dle potřeby dále přizpůsobil. S finálními protézami přímo na těle nebo v přepravních zavazadlech pak odlétají zpět do Libye,“ popisuje zajímavý celní případ Michael Šmerda, expert na celní problematiku společnosti GEFCO.[/quote]

 

Celní oddělení společnosti GEFCO bylo výrobcem protéz kontaktováno právě na základě pozitivních referencí o celních službách, které logistická společnost poskytuje svým klientům. „Export bionických protéz, stejně jako široká škála dalšího zboží, splňuje podmínky pro odpočet DPH na výstupu z Evropské unie,“ uvádí Šmerda a upřesňuje, že správné nastavení celních formalit může klientovi přinést nejen nemalé úspory, ale i zjednodušení celních postupů a urychlení přepravy.

 

V případě exportu bionických protéz má za sebou GEFCO dva úspěšné případy vývozu. „V první skupině bylo osm pacientů, pro které jsme pomohli zajistit celní prohlášení. Co pacient, to vlastně jeden vývoz. Z celního úhlu pohledu to byla novinka a celníci případ zkoumali opravdu podrobně. Díky tomu trval celý proces déle,“ říká Michael Šmerda a doplňuje, že druhý export pro tři pacienty již proběhl hladce. Exportérem je český výrobce protéz a příjemcem vždy daný pacient, pro něhož je náhrada vyrobena. S celníky je vše projednáváno den před odletem, aby případné protažení celních náležitostí neohrozilo odlet pacienta zpět do Libye. Velkou výhodou je pobočka společnosti GEFCO přímo na Letišti Václava Havla, celní deklarant tedy osobně potkává pacienty a je nápomocen při vyřízení celních dokladů, které následně předává klientům, případně asistuje na Terminálu 1 s dokončením samotného vývozu, na jehož základě vydává místní celní úřad potvrzení o výstupu z EU a předává informaci pro odpočet DPH.

 

Řešení exportů bionických protéz, tedy zboží vysoké hodnoty v řádech statisíců korun, navrhlo pro výrobce GEFCO na míru. „Je to hezká celní zkušenost. Naši deklaranti si ji chválí. Mají možnost navrhovat stále nová, kreativní řešení a v tomto případě se navíc osobně setkávají s lidmi, jimž jejich práce bezprostředně pomáhá,“ uzavírá Šmerda. Celní služby přitom společnost GEFCO běžně poskytuje svým klientům z různých odvětví v rámci tzv. full-servisu, tedy balíčku logistických služeb, nabídky skladování, ale i celního a daňového zastupování, který tým expertů logistické společnosti GEFCO navrhuje.

 

Zdroj : GEFCO