[quote]V dnešní době je slovo konkurenceschopnost skloňováno nejen ve smyslu pozice firmy na trhu, ale i v rámci lidských zdrojů. Krize probíhající od loňského roku zahýbala celým světem, pracovním trhem a dotkla se i každého z nás. Někoho méně, někoho více. Že konkurenceschopnost je cílem každé firmy, není pochyb. Doba nám ale stále více připomíná, že konkurenceschopnost by měla být cílem i každého, kdo chce být úspěšný, dobře odměňovaný a mít pocit jistoty na pracovním poli i v době nejisté.[/quote]

Zajistit, aby bylo správné zboží, ve správném množství, nezměněném stavu, na správném místě, v pravý čas a ještě za akceptovatelnou cenu, vyžaduje velmi komplexní myšlení, ke kterému musí mít člověk pravděpodobně i vrozené vlohy, ale nepochybně především nasbírané zkušenosti. Podle Ing. Ivana Sluštíka, MBA, auditora Komory logistických auditorů, se pro danou profesi musí člověk hlavně také nadchnout, protože jen tak ji může dělat se zápalem, dát do toho vše a dosahovat úspěchů.

V praxi jste již několik let, a přeci jen přemýšlíte, jakým dalším způsobem zapracovat na seberozvoji? Jak získat zkušenosti v co nejkratším čase, aby procesy byly efektivnější?

Synonymem seberozvoje bývá často uváděno studium, ale vracet se do školních lavic a trávit čas s teorií už nepřipadá v úvahu, ačkoliv obor logistiky začal prostupovat i do českých škol v daleko větší míře, než tomu bylo dříve.

Vývoj jde kupředu ve všech oborech, jak v logistice, ve vzdělávání, tak i ve vzdělávání v oboru logistika. Krom vysokoškolského studia je v dnešní době možné zvolit cestu seberozvoje v podobě postgraduálního vzdělávání uzpůsobeného lidem z praxe – MBA studium. Pokud se zaměříme na výběr škol poskytujících obor logistiky, první volba padá na pražský Business Institut, a to hned ze dvou stěžejních důvodů.

Odpolední lektorská setkání.

Na Business Institutu probíhá výuka kombinované formy, ve které je možné obor MBA Doprava, spoje a logistika studovat, ve všední dny v podvečerních hodinách. Ideální volba pro ty, kteří si chtějí uchovat alespoň volné víkendy, ale nechtějí čerpat dovolenou.

Úzká oborová specializace.

Při rozkliknutí obsahu programu zjistíte, že struktura studia se opírá o stěžejní logistická témata, která potřebujete a chcete probrat. Nic zbytečného. Celá pointa MBA studia pak spočívá v tom, že informace, přesněji řečeno své prověřené zkušenosti, vám předávají lidé z praxe, špičky v oborech. Mezi lektory logistiky na Business Institutu tak najdete např. externího manažera, jenž se podílel na restrukturalizaci a rozvoji např. České zbrojovky, a.s. či AERO Vodochody nebo výkonnou ředitelku Asociace intergrativních koučů, která dosáhla i titulu CLog. – konzultant a trenér logistiky.

Studijní cykly zahajují dvakrát ročně, v březnu a říjnu. Pokud jste nad seberozvojem v podobě MBA studia již v minulosti přemýšleli, pak je ten správný čas ji realizovat.

Přihlašování do oboru MBA Doprava, logistika a spoje je právě otevřené!