[quote]Od 1. července měli adresáti zásilek, které pochází ze třetích zemí, platit DPH, ať byla hodnota obsahu jakákoliv. Dosavadní praxe, kdy balíčky do hodnoty 22 EUR byly od DPH osvobozeny, měla 1. červencem tohoto roku skončit, což se však vlivem neschválené legislativy nestalo. Poslanecká sněmovna schválila 14. 9. 2021 novely zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které jí byly vráceny Senátem ČR v červenci tohoto roku.  K dokončení legislativního procesu je kromě zveřejnění ve Sbírce zákonů ještě nutný podpis prezidenta. Novely nabydou účinnosti následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů, což pravděpodobně nastane 1. října 2021.[/quote]

Česká pošta je v celém celním procesu oním pomyslným pošťákem a řídí se platnými zákony České republiky. Česká pošta dostane zásilky do přepravy a doručí je koncovým příjemcům. V momentě povinnosti vyměření DPH i na zásilky pod 22 EUR je Česká pošta připravena tuto činnost vykonávat a DPH koncovému příjemci zásilky vyměřit.

K tomuto účelu již k 1. červenci 2021 zapracovala změny procesů na Mezinárodní poště, která má nové sídlo, když se ze Smíchova přestěhovala do Štěrbohol a kde došlo nejen ke změnám procesů, ale také k navýšení počtu celních deklarantů. Ti budou pracovat v novém systému předávání informací o adresátovi. To vše jsou kroky, díky kterým bude proces doručení zásilek pro zákazníky České pošty co nejrychlejší. Časové prodlevy v přijímané legislativě na pozici České pošty nic nemění a v momentě začátku výběru DPH bude připravena stejně, jako byla připravena na datum 1. července.

Co se změní

U zásilek pro fyzické osoby v hodnotě do 22 EUR, které nyní nepodléhají platbě DPH, bude nově tato daň zavedena. Další výraznou změnou je povinnost i u zásilek do hodnoty 22 EUR nově podávat elektronické celní prohlášení. Stejné povinnosti se již v současné době vztahují na zásilky v rozmezí od 22 do 150 EUR, kdy doposud příjemce zásilek v celním řízení zastupoval většinou poštovní operátor či přepravce či jiný zástupce. Nově Celní správa ČR umožní občanům, aby si objednané zboží sami projednali v celním řízení.

Vzhledem k tomu, že 99 % veškerých zásilek objednaných mimo EU je dopravováno poštovním operátorem, vytvořila Celní správa ČR aplikaci eCeP, která nově umožní lidem podat celní prohlášení u zásilek přepravovaných Českou poštou do hodnoty 150 EUR.

Podle nových pravidel zůstávají od DPH osvobozeny zásilky, které mají povahu darů a jsou zasílány příležitostně mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 EUR. Ovšem i pro tyto zásilky bude nutné nově podat elektronické celní prohlášení.

Informace o nabídce České pošty jsou k dispozici na https://www.ceskaposta.cz/sluzby/celni-rizeni.

 

Zdroj: Česká pošta

DPP