Většina vrcholových manažerů nechápe, jak vlastně umělá inteligence (AI) funguje, ale 40 % z nich plánuje využívat generativní AI (jako ChatGPT) k řešení nedostatku pracovních kapacit, uvádí průzkum společnosti Kaspersky mezi 2 000 evropskými manažery.

Téměř všichni (95 %) respondenti často diskutují o využití AI ve firmách, přestože 91 % z nich přiznalo, že potřebuje lépe pochopit, jak tato technologie funguje a co se děje se zadanými daty.

Při zavádění nových technologií čelí firmy překážkám jako jsou vysoké náklady a nejistá návratnost investic. Generativní AI (Gen AI), přitahuje zájem vedoucích pracovníků pro nižší nároky na implementaci a řešení provozních problémů. Přestože existují obavy z úniku dat, 50 % manažerů plánuje automatizovat běžné úkoly zaměstnanců a 44 % chce začlenit AI do svých rutinních činností.

Obavy z nedostatku pracovních sil vedou k přijímání Gen AI jako prostředku ke zvýšení kvalifikace a pracovního výkonu. Vysoké manažerské pozice věří v její schopnost překlenout mezery v produktivitě IT, marketingu a administrativy.

David Emm, hlavní bezpečnostní výzkumník společnosti Kaspersky, poukazuje na pomalé přijímání znalostí o umělé inteligenci (AI) a nedostatečná pravidla v podnicích jako hlavní rizika při rychlé implementaci AI. Přestože generativní AI usnadňuje dokončování úkolů náročných na zdroje, existuje riziko neopatrného zveřejnění citlivých dat. Emm srovnává současnou situaci s trendem BYOD (Bring Your Own Device) před deseti lety, kdy IT oddělení nestíhala zavádět potřebná zabezpečení. Obavy se týkají zejména toho, že zaměstnanci mohou v dobré víře používat nástroje Gen AI ke zvýšení produktivity, ale jakmile se data dostanou do AI systémů, překročí hranice firemního prostředí a mohou být zneužita. Toto riziko ztěžuje zavření „Pandořiny skříňky“, která se otevřela v důsledku rychlého šíření AI ve firmách. Emm zdůrazňuje, že jednou propuštěná data do AI platforem již nelze vrátit zpět a je nutné přijmout dodatečná opatření pro ochranu duševního vlastnictví.

Někteří manažeři jsou skeptičtí ohledně AI a její budoucnosti. Více než čtvrtina (26 %) uvedla paralely s platformami, které nesplnily vysoká očekávání, jako například nedávno spuštěná aplikace Threads společnosti Meta. Gen AI považují jen za další „módní výstřelek”, který „bude soupeřit o dominanci a pak stejně rychle odumře“. Dlouhodobý dopad AI na provoz firem ukáže až čas, ale protože respondenti zároveň uvedli, že zaměstnanci již automatizují některé každodenní úkoly, jako je například generování obsahu e-mailů (49 %), je zřejmé, že tento trend pravděpodobně v dohledné době nezmizí.

Emm dodává: „Jestliže existuje snaha delegovat kritické činnosti a funkce na Gen AI, je nezbytné, aby vrcholový management nejprve získal hlubší znalosti o procesech správy dat, včetně toho, jaká data mohou či nemohou být použita k tréninku těchto systémů. Gen AI přináší firmám zřetelné výhody, stejně jako u mnoha jiných bezpečnostních rizik je ale klíčové dostatečné vzdělávání pracovníků. Spolupráce s odborníky na kybernetickou bezpečnost a rizika pak pomůže vytvořit prostředí, v němž lze Gen AI používat bezpečně, spolehlivě a produktivně. Gen AI nabízí i přes možná rizika některé skutečně úžasné příležitosti ke zlepšení pracovních postupů, například v oblasti kybernetické bezpečnosti. Firmy však musí zajistit dostatečnou prevenci, protože uniklá citlivá data, podobně jako vyřčené slovo, již nelze vrátit zpět.“

Zdroj: Reliant

DPP