Zpráva společnosti Capgemini o světovém majetkovém a úrazovém pojištění, která byla zveřejněna ve spolupráci se společností Qorus, představuje predikce, v níž pojišťovny budou muset přizpůsobit své stávající nabídky tradičního pojištění vozidel na „ochranu mobility“, protože spotřebitelé z měst jsou připraveni na nová řešení mobility. Ta zahrnují multimodální možnosti autonomního, propojeného, elektrického a sdíleného pojištění vozidel (ACES).

Podle zprávy World Property and Casualty Insurance Report výzkumného ústavu Capgemini věnují dnešní spotřebitelé a regulační orgány zvýšenou pozornost udržitelnosti, neboť pojistníci po celém světě mají zvýšený zájem o propojená vozidla a vozidla s alternativním pohonem (66 %) a autonomní vozidla (49 %). Ačkoli spotřebitelé zatím nejsou ochotni v krátkodobém horizontu nahradit svá osobní vozidla, roste potřeba po přidání nových možností mobility. Průzkum ukazuje, že přijetí mikromobility[1], sdílených vozidel a multimodálních[2] dopravních řešení mezi městskými zákazníky se zdvojnásobí ze současných 29 % na 58 % v roce 2025. Zpráva rovněž uvádí, že tato změna chování zákazníků povede k osminásobnému nárůstu pojistného na vozidla ACES z 0,07 bilionu USD na 0,57 bilionu USD do roku 2030.

V souvislosti s touto revolucí v mobilitě čelí dopravci značným výzvám, aby byli schopni tyto požadavky pokrýt: 63 % pojistitelů se obává o přiměřenost svých technologických schopností a 45 % o vývoj očekávání zákazníků.

„V odvětví mobility dochází k významné transformaci. Pro úspěšný přechod do této nové éry musí pojistitelé využít své odborné znalosti v oblasti řízení rizik a spolupracovat se specialisty v ekosystému pro ochranu v rámci celé cesty spotřebitele. Organizace, které otestují hodnotové nabídky mobility s vysokým potenciálem a rozšíří řešení mobility prostřednictvím propojených pojišťovacích platforem, si zajistí pozici pro trvalý význam a růst,“ uvedl Martin Maláník, Head of Market Segment v Capgemini Česká republika.

Závod o komplexní ochranu mobility vyžaduje nové obchodní modely

Tato nová vlna mobility bude vyžadovat, aby se dopravci přesunuli od pojištění majetku k ochraně cest mobility, což bude vyžadovat nové obchodní modely zaměřené na personalizaci. Ve skutečnosti 42 % pojistníků chce mít jedinou pojistku, která je bude krýt bez ohledu na způsob dopravy, ať už jezdí autem, nebo využívají službu sdílené jízdy.

Dnes ale pojišťovny nejsou vybaveny tak, aby mohly plnit očekávání pojistníků. Méně než třetina dopravců (29 %) uvedla, že má potřebné kapacity pro vývoj produktů, a ještě méně (26 %) jich uvedlo, že mají vhodné talenty, aby mohli nabízet řešení mobility zaměřená na zákazníka.

S rostoucí mobilitou ACES jsou stále populárnější modely vestavěného pojištění, což vyvolává obavy z interintermediace dopravců v celém hodnotovém řetězci, včetně distribuce, upisování a správy pojistných událostí, cituje zpráva. Jedním ze způsobů, jak proplout vlnou ACES, je vytvoření ekosystému mobility, který nabízí modulární předplacené pojištění, aby splnil očekávání zákazníků ohledně bezproblémového krytí a zároveň poskytoval diferencované služby s přidanou hodnotou. Pouze 21 % pojistitelů však uvádí, že mají pokročilá ekosystémová partnerství, která tyto potřeby zákazníků uspokojují.

Pojišťovny musí přejít od vývoje produktů ke spoluvytváření řešení

Zpráva zdůrazňuje, že pro 67 % pojistitelů je pro úspěch v budoucnosti mobility rozhodující dobře definovaný technologický plán zaměřený na mobilitu. Pouze každý třetí (33 %) však tvrdí, že takový plán má. Aby pojišťovny splnily tato očekávání, měly by využít své odborné znalosti v oblasti rizik a spolupracovat se specialisty na mobilní ekosystém, aby úspěšně přešly od prodeje produktů k poskytování zákaznicky přívětivých mobilních řešení.

John Berry, generální ředitel společnosti Qorus, řekl: „Mobilita je srdcem světa zítřka. Je také v centru zájmu pojistitelů, kteří musí svůj obchodní model přehodnotit odshora dolů, aby se přizpůsobili hlubokým změnám, které ohrožují odvětví pojištění vozidel.“

DPP