Prezident ŽESNAD.CZ pan Martin Hořínek se spolu s ostatními kolegy z neformální skupiny “DAC – Hlas rozumu” setkal s generální ředitelkou Evropské komise paní Magdou Kopczynskou. EK jsme předali společné Memorandum s aktuálním postojem stejně smýšlející skupiny k DAC.

Klíčové body dopravců:

  • Konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy by měla být nejvyšší prioritou
  • Investice do DAC by měly zůstat nepovinné
  • Trvají technické problémy a problémy s kompatibilitou

Naše práce na realističtější debatě k DAC zde nekončí. Po prázdninách plánujeme setkání s novými poslanci Evropského parlamentu a rádi bychom také vyzvali všechny zainteresované strany, aby se připojily k naší iniciativě a spolupodepsaly Memorandum.

Zdroj: ŽESNAD

DPP