DPP

Na první poslech se zdá, že předvolební kampaň v prostředí sdělovacích prostředků je zaměřena na podmínky, za kterých je ČESKO ochotno zůstat v EU. Takže proběhlo polovina roku, kdy se začaly zveřejňovat zásadní materiály k EU27 po Brexitu. Až zbývající polovina roku do uzavření těchto diskusí, protože bude počátkem března 2018 projednán summit za Rumunské předsednictví.

Můžeme vyloučit, že z voleb vyjde parlament a vláda sebevrahů, kteří budou chtít Česko pohřbít. Protože můžeme mít vlastní státní finance, vlastní daně, ale v ekonomice s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu budou vždy ovlivňovány okolním prostředím, pokud výjimečně nepůjde pouze o vnitrozemskou záležitost.

Není příliš pochopitelné začít se bouřit proti dalším motorům v Německu, když titíž lidé zabránili náboru pracovních sil pro její fungování v České republice. Lze vykřikovat, jak zrušit digitalizaci segmentu styku podniků s veřejnou správou. Když se k té české reprezentaci přitakala .. Nebo celé digitalizaci? Podle některých ekonomických politiků mohou být daně podle budoucnosti poslanecké sněmovny. Jenomže je volný pohyb osob (je to vyšší vzdělání v prostředí, kdy se vzdělání považuje za investici do lidského kapitálu, a proto většinou platí přímo, nebo odpracování části nákladů práce po absolvování českých škol pro české podniky a instituce, zatím ale ne u nás) .

Na jednotném trhu je volný bezcelní trh zboží bez hranic, takže rozdíly ve zdanění a následně ceny nelze odvodit od produktivity práce, ale ani od daňové soustavy.  

Nechápu, že ti, kteří v zájmu koryt pomohli bratrské okupaci a jejich potomkům, je vysvětlitelné. Ti druzí nejsou žádné důvody nemají. A třeba v oblasti daní jen jako příklad se dožadují reformy, která již probíhá z velké části bez nás. Přitom právě v této oblasti Komise přijala mnoho návrhů týkajících se státních financí a daní v posledních několika letech.

Uvádíme tedy návrh Komise na reformu DPH ze 4.10. 

Současná pravidla DPH pro přeshraniční obchod v členských státech EU se datují do roku 1993, těsně po vytvoření jednotného trhu. V té době měla být přechodná. Nevzala plně v úvahu ekonomiky, rozvoje technologií a technologií, změn v podnikatelských modelech nebo globalizaci ekonomiky, jsou proto zastaralá. Rozhodující je, že současný režim DPH vystavuje zemi EU nepřijatelné a škodlivé úrovni podvodů s DPH. Ztráty v oblasti výnosů z tohoto typu podvodů v EU se odhadují na přibližně 50 miliard eur ročně. Peníze, které by mohly být použity na výstavbu škol, silnic a nemocnic, jsou místo toho odsouzené zločinci k financování organizovaného zločinu a případně teroristických organizací. Členské státy nedávno označily řešení daňových podvodů za jeden z 10 priorit v boji proti organizovanému zločinu a vážnému mezinárodnímu zločinu.

Tato navržená reforma sleduje záměr, aby byl systém robustnější, jednodušší a odolnější proti podvodům; systém spočívající na zvýšené důvěře a spolupráci mezi daňovými správami členských států. Komise chce systém DPH, který pomáhá evropským společnostem konkurovat na trzích členských států a dalších globálních trzích. Náklady na dodržování předpisů pro všechny podniky by měly být rovněž sníženy zjednodušením a modernizací povinností DPH a procesu inkasa DPH.

Konečný systém DPH pro EU je dlouhodobým závazkem Evropské komise. Nedávno byl Komisí navržen akční plán DPH, který je předložen Evropské komisi. Pravidla je třeba restartovat, aby podniky mohly využít všech výhod jednotného trhu.

Co Komise navrhuje

Komise navrhuje řadu základních zásad a klíčových reforem v oblasti DPH v EU, která zlepší systém pro vlády i podniky. Přijetím těchto zásad a základních kamenů se vytvoří páteř robustního celoevropského systému, který dokáže držet krok se současnou digitální a mobilní ekonomikou. Nový systém by byl mnohem vice odolný proti podvodům.

Základové kameny, které budou zaslány členským státům k dohodě, zahrnují:
– boj proti podvodům: DPH by měla být účtována za přeshraniční obchod mezi podniky v rámci EU. V současné době je tento typ obchodu osvobozen od DPH, což poskytuje snadnou mezera pro bezohledné společnosti, aby shromažďovaly DPH a poté zmizely, aniž by peníze vrátily vládě.
– „One Stop Shop“: Bude to jednodušší pro společnosti, které prodávají své dluhopisy. Obchodníci budou moci provádět prohlášení a platby prostřednictvím jediného on-line portálu ve svém vlastním jazyce a podle stejných pravidel a administrativních šablon jako v jejich domovské zemi. Členské státy si budou navzájem platit DPH, stejně jako v případě veškerých prodejů elektronických služeb.

  • Méně byrokracie: zjednodušení právních předpisů. Společnosti budou mít pro své daňové orgány seznam přeshraničních transakcí (tzv. „Souhrnné prohlášení“).
    Současný návrh také zavádí pojem „Certifikovaná osoba povinná k dani“ – kategorie důvěryhodných podniků, která bude mít prospěch z mnohem jednodušších a časově méně náročnějších pravidel.

DPH je daň vybíraná u většiny zboží, produktů a služeb, které jsou k dispozici v EU. V zásadě vše, co kupujeme, zahrnuje v ceně DPH. Při prodeji na domácím trhu (tj.  ne přes hranice) platí společnost také DPH za zboží, které kupuje a které plánuje prodávat jinému domácímu podniku nebo spotřebitelům. V současné době není v prodeji mezi podniky v různých členských státech EU účtována DPH.

Návrh na budoucí DPH předpokládá její vyúčtování u prodeje přes hranice do jiné země v EU. Bude účtována sazba platná v zemi určení. DPH na přeshraniční prodeje by byla vybírána daňovým úřadem země původu a převedena do země, kde jsou zboží nebo služby nakonec spotřebovány. Aby byl umožněn přechod pro daňové správy a podniky, první krok konečného systému DPH se bude zaměřovat pouze na transakce se zbožím.

Portál „One Stop Shop“

Podniky, které obchodují v rámci EU, budou moci snadno a jednoduše vyřídit DPH prostřednictvím internetového portálu (nebo „jednorázového obchodu“) ve své domovské zemi. V opačném případě by se obchodníci museli registrovat pro účely DPH, podávat zúčtovací dokumenty a platit v jakékoli zemi EU, kde působí. On-line portál by byl také k dispozici uvnitř  země. Podobný systém je již zaveden a funguje dobře pro prodej přeshraničních elektronických služeb. Komise navrhuje Radě rozšířit tento systém na prodej hmotného zboží členskými státy s cílem umožnit postupný přechod důvěryhodnému podniku („osvědčené osobě povinné k dani“), které jsou certifikovány jejich daňovými správami, včetně malých a středních podniků, i nadále nechat nakupovat zboží s DPH ve své vlastní zemi.

Pravidla se stanou v celé EU jednoduššími a harmonizovanějšími, což usnadní podnikům podnikání přes hranice. Například podniky budou moci podávat své prohlášení a platby za přeshraniční DPH prostřednictvím jednoho on-line portálu a ve svém vlastním jazyce („One Stop Shop“). Tím se zjednoduší administrativní zátěž a ušetří čas a peníze. Ty společnosti, které splňují některá kritéria, budou oprávněna stát se „certifikovanou osobou povinnou k dani“.

Vlády členských států budou moci vybírat miliardy příjmů z DPH, které by jinak byly ztraceny. Kromě toho budou pravidla pro všechny jednodušší, což znamená, že orgány budou mít stále více harmonizovaných postupů a méně administrativní zátěže. Konečným režimem bude samosprávná funkce systému DPH na úrovni EU, což usnadní daňové správě audit a sběr DPH.
Nová pravidla mají platit pro vztah mezi podnikateli (B2B), takže spotřebitelé EU nebudou přímo postiženi. Řešení problému daňových podvodů je však prospěšné pro společnost jako celek. Obrovské částky peněz, které jsou ztraceny kvůli podvodům, by mohly být lépe investovány do veřejných projektů a služeb, jako jsou školy, nemocnice a silnice. Navíc snížit daňové podvody znamená odstranit dojnou krávu hotovostí pro zločinecké organizace a možná i pro teroristické skupiny.
Nakonec odstraněním překážek při prodeji zboží a služeb přes hranice může definitivní režim podpořit hospodářskou soutěž mezi společnostmi z různých zemí.

„Certifikovaná osoba povinná k dani“

Koncepce osvědčené osoby povinné k dani je novou iniciativou k usnadnění přeshraničního obchodování v EU. Za předpokladu, že společnosti, které malé nebo velké, splňují určitá kritéria, mohou získat certifikát, který jim umožní být posouzen jako spolehlivý daňový poplatník v celé EU. Podnik se může stát osobou certifikovanou na plnění daňových povinností svým národním daňovým orgánem po prověření prokázaného souladu s dostatečným harmonizovaným daňovým systémem   s předdefinovaným systémem kritérií včetně: pravidelného placení daní, spolehlivých systémů vnitřní kontroly a dokladu o platební schopnosti.

Jakmile budou certifikovaní jak podnikatelé, tak společnosti, společnosti, které s nimi obchodují, budou mít několik zjednodušených postupů pro deklaraci a platbu přeshraniční DPH. Statut certifikované osoby povinné k dani budou členské státy EU vzájemně uznávat.

Podvod s DPH

Podvody s DPH jsou závažným problémem v celé EU. Provádí ho zločinci a sítě organizovaného zločinu. Podvody s DPH se mohou vyskytnout v mnoha odvětvích, včetně elektroniky, automobilů a povolenek na emise uhlíku.

Zatímco podvody typu „karusel“ („kolotoč z hlediska DPH“) jsou vytvářeny jednotlivci, kteří se podílejí na jiných trestných činnostech, podvodné systémy DPH vytvářejí finanční zisky, které jsou pak předmětem praní špinavých peněz stejným způsobem jako zisky z jiných trestných činů.
Nejatraktivnějším zbožím pro podvodníky jsou výrobky s vysokou hodnotou a malým objemem, jako jsou mobilní telefony nebo počítačové čipy, které generují množství DPH v nejnižším počtu transakcí a v co nejkratším čase.

V uplynulých letech se podvody typu „karusel“ v oblasti DPH rychle přesunuly z jednoho výrobku do druhého výrobku a všeobecně využily nedostatků vyplývajících ze současného režimu DPH. Podvody s DPH mají také tendenci přecházet z tradičních do nových odvětví, kde se nákup a prodej může stát mimořádně rychle kvůli nehmotné povaze výrobků. Například práva na znečištění ovzduší, vyměňovaná na trhu obchodování s uhlíkem, vedla v posledních letech k obrovským podvodným systémům. Jedna z těchto sítí byla ve Francii od roku 2008 do roku 2009 demontována a pro francouzský rozpočet činila více než 1,6 miliardy €.

Nyní je možné, aby se DPH uskutečnila bez jakéhokoli pohybu hmotného zboží: kolotočové okruhy se v poslední době přestěhovaly z reálných ekonomických toků na zcela virtuální operace podporované falešnými fakturami. Několik případů podvodu v oblasti DPH, které byly vyšetřeny v posledních letech, opakovaně zdůraznilo souvislost mezi podvody typu kolotoč s DPH a praní špinavých peněz:
– V roce 2016 byla zrušena celoevropská síť pro podvody s DPH a praní špinavých peněz provozovaných ve Španělsku a Portugalsku. Spáchala podvody s DPH na topné oleje a drahé kovy a praní výnosů.
– případ z roku 2015 týkající se demontáže organizovaného zločinu působícího v České republice, Nizozemsku, Německu a Polsku.

Kromě toho probíhají šetření v členských státech, která by mohla potenciálně odhalit vazby na financování teroristických činností. Nedávná studie výboru PANA předložená Evropským parlamentem ukázala, že podle Europolu bylo 388 z 3 469 záznamů uvedených v tzv. Panamských dokumentech spojeno s operacemi spojenými s podvodem s DPH. Boj proti rozsáhlým podvodům s DPH znamená také řešení procesů praní špinavých peněz podvodníků

Podle další studie EU k 21 příkladům podvodů s DPH proběhlo mezi roky 2004 a 2010 se zapojením organizovaného zločinu, přičemž výnosů lze potenciálně využít jako čisté složky k financování jiných druhů trestných činů, jako je obchodování s drogami, obchodování s lidmi, podvodu s totožnosti, pašování alkoholu a padělání.

Jsou tu i podvody s chybějícím obchodníkem (MTIC) a podvody typu kolotoč s DPH.
Podvody s DPH mohou nastat tehdy, když společnost, která získala DPH od svého kupujícího a měla by zaplatit tuto částku daňovému úřadu, nezaplatí, ale místo toho zmizí. Majitel firmy prostě zmizí s penězi. Většina podvodů nastává, když společnost koupí zboží z jiného členského státu, protože nákup zboží je bez DPH. Při prodeji zboží domácnostem obdrží společnost celkovou částku DPH, kterou vybere. Protože společnost zmizí, tento druh podvodu je nazýván chybějícím obchodníkem.
Podvody s karusely jdou ještě dále. V tomto případě se stejným zbožím podvodník několikrát koupí a prodá přes prostředníky. Pokaždé se zvýší částka DPH. S podvodným kolotočem se tentýž výrobek několikrát objevuje na fiktivním trhu dříve, než podvodníci zmizí.

Povaha inkasa DPH, při níž jsou peníze vybírány postupně po celé výrobní síti, pomáhá podnikům motivovat se k dodržování DPH. Tímto způsobem mohou uplatnit nárok na vrácení DPH, kterou zaplatí při nákupu, a konečnou částku DPH nakonec zaplatí pouze konečný spotřebitel. Produkty prodané přes hranice v EU jsou dnes osvobozeny od DPH. Současně společnost nakupující zboží zaplatí DPH při prodeji jinému podniku nebo konečnému spotřebiteli v témže státě.  To dává bezohledným podnikům příležitost jednoduše uplatnit celou částku DPH a zmizet. Neexistují vhodné systémy přeshraniční kontroly, které by bylo možné provádět rychle a efektivně. Například významné podvody s MTIC nebo podvody typu kolotoč mohou nastat během jednoho měsíce, což je pro daňový orgán příliš krátké období, aby odhalilo podvody a reagovalo.

Navrhované základní kameny konečného režimu zrušují osvobození od DPH, které je v současné době zavedeno pro přeshraniční obchod uvnitř EU, což je dnes hlavní případ přeshraničních podvodů v oblasti DPH. V budoucnu by měla být DPH vybírána a placena stejným způsobem jako pro domácí transakce. Výpočet DPH (viz schéma).

Stručně řečeno, navrhovaná pravidla zjednodušují oblast DPH v EU a ztěžují spáchání podvodů. Robustní jednotná evropská oblast DPH by zacházela s přeshraničními transakcemi stejným způsobem jako s vnitrostátními transakcemi (tj. přeshraniční obchod nebude osvobozen od DPH), čímž by se zabránilo zabudovaným nedostatkům systému.

Členské státy zjistily chybějící obchodníky v rámci Společenství (podvody MTIC nebo podvody typu „kolotoč“, které se opakují několikrát za účasti stejných společností). Podvody s DPH musí být řešeny stejně důrazně jako jiné trestné činy, jako je počítačová kriminalita, drogy a praní špinavých peněz.

Členské státy mohou účinně bojovat proti podvodům typu „kolotoč s DPH“ pouze úzkou spoluprací na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Na vnitrostátní úrovni musí spolupracovat příslušní činitelé, včetně daňových orgánů, finančních zpravodajských jednotek, orgánů činných v trestním řízení a soudních orgánů. Na úrovni EU se domníváme, že EU a Evropská unie budou schopny tento cíl dosáhnout.

Dočasné rychlé opravy systému DPH

Komise také navrhuje řadu krátkodobých opatření ke zlepšení fungování systému DPH, dokud nebude konečný režim plně schválen a zaveden. Tyto rychlé opravy řeší otázky výslovně požadované jak podniky, tak členskými státy a zahrnují:

– zjednodušení pravidel pro DPH u společností z jednoho členského státu se skladem v jiném členském státu státě prodat zde zboží zákazníkovi přímo.  Toto zjednodušení je omezeno na Certifikované osoby povinné k dani, které se již nebudou muset registrovat a platit DPH v jiném členském státě

– Zjednodušení pro ty prvky řetězce transakce, které nezahrnují fyzický pohyb zboží, například když je zboží prodáno přes několik obchodníků, zboží ale jde přímo od původního prodávajícího konečnému odběrateli. Toto zjednodušení by bylo omezeno na certifikovanou osobu povinnou k dani.

– Nové harmonizované a jednotné předpisy, aby obchodníci mohli snadněji poskytnout důkaz, že byly přepravovány z jedné země do druhé. Toto zjednodušení je omezeno na osvědčené osoby povinné k dani. Pro přeshraniční osvobození od DPH, který se má uplatňovat podle stávajících pravidel, je vyžadován systém EU pro ověřování čísla DPH (VIES).

Další kroky

Návrh bude předán Evropskému parlamentu ke konzultaci a Radě ministrů ke konečnému souhlasu. Bude vyžadovat jednomyslnou dohodu všech členských států v Radě, než vstoupí v platnost.
Bude navržena druhá směrnice, která by přepracovala celou směrnici o DPH, v níž budou provedeny základní kameny a stávající přechodné články budou nahrazeny nebo zrušeny.

Přijetí tohoto druhého návrhu je v současné době plánováno na rok 2018 a definitivní režim by měl být uplatněn v roce 2022.

Nový návrh bude platit pouze na komerční transakce v EU. Během procesu přípravy návrhů byly konzultovány zájmové skupiny a zúčastněné strany prostřednictvím konferencí, pracovních skupin se zástupci členských států. Veřejná konzultace probíhala také po dobu tří měsíců do března 2017, což mělo za následek 121 příspěvků.

Tento návrh je součástí akčního plánu Komise pro DPH a existuje několik dalších iniciativ ke změně oblasti DPH EU před koncem roku.