[quote]Evropská komise přivítala 10. října oficiální zelenou členských států EU pro nová pravidla, aby se lépe řešily daňové spory. Rozhodnutí ministrů financí EU na zasedání Rady ECOFIN v Lucemburku 10. října zajistí, aby podniky a občané mohli řešit spory týkající se výkladu daňových smluv rychleji a účinněji. Bude se rovněž zabývat otázkami souvisejícími s dvojím zdaněním – hlavní překážkou pro podniky, vytvářením nejistoty, zbytečnými náklady a problémy s tokem hotovosti.[/quote]

Dvojité zdanění se vztahuje na případy, kdy dvě nebo více zemí nárokují právo zdanit stejný příjem nebo zisky společnosti nebo osoby. K tomu může dojít například z důvodu nesouladu ve vnitrostátních předpisech nebo rozdílných výkladů dvoustranné dohody o zdanění, pokud jde o dohody o převodních cenách.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, řekl:

,,Tento nový systém jsme navrhli, abychom zlepšili právní jistotu a konkurenceschopnost EU tím, že budeme vytvářet závaznou povinnost orgánů členských států vyřešit daňové spory včas, což je důležitý krok, který umožní občanům a podnikům EU spravedlivé daňové zacházení. Chválím rychlé kroky členských států a Evropského parlamentu, aby podpořily tuto modernizaci stávajících pravidel.“

Zlepšení stávajících pravidel schválených ministry financí EU v Lucembursku poskytne daňovým poplatníkům mnohem větší jistotu, pokud jde o hledání usnesení o jejich výkladu daňových smluv nebo o problémech dvojího zdanění. Zejména bude pokryta širší škála případů a členské státy budou nyní mít jasné lhůty, aby se dohodly na závazném řešení, které občanům a společnostem umožní včasnější rozhodnutí. Členské státy budou mít nyní legální povinnost přijmout přesvědčivá a vymahatelná rozhodnutí v rámci zlepšeného mechanismu řešení sporů. V opačném případě to vnitrostátní soudy udělají.

Dohoda z 10. října dohoda zajistí, že daňoví poplatníci, kteří čelí sporům o daňové smlouvy, mohou zahájit řízení, podle něhož se dotyčné členské státy musí snažit vyřešit spor do dvou let.

Pokud na konci tohoto období nebylo nalezeno žádné řešení, musí členské státy zřídit poradní komisi pro rozhodování. Pokud to členské státy neučiní, může daňový poplatník podat žalobu u vnitrostátního soudu, aby tak učinily. Tato poradní komise bude tvořena 3 nezávislými členy a zástupci příslušných orgánů. K přijetí konečného závazného rozhodnutí bude mít 6 měsíců. Toto rozhodnutí bude okamžitě vykonatelné a musí vyřešit spor.

Odhady ukazují, že v současné době existuje v Evropské unii přibližně 900 sporů týkajících se dvojího zdanění, které se odhadují na 10,5 miliardy EUR. Nová pravidla, která budou nyní formálně přijata, budou lépe vyhovovat potřebám podniků a občanů a bude odstraněno jakékoli dvojí zdanění.