Kamiony se při nehodách na dálnicích stávají nebezpečnějšími než na jiných cestách. V průměru zapříčiní 39 procent smrtelných nehod a 27 procent nehod s těžkým zraněním. Nejhorším místem je úsek dálnice D1 kolem Brna, kde bourají častěji. Mezi hlavní příčiny patří nepozornost řidičů a jízda po nesprávné straně. Dnes na to upozornil BESIP. Loni vinou řidičů nákladních vozů zemřelo na všech silnicích 67 lidí a 182 bylo těžce zraněno. Celkem se stalo 11.010 nehod kamionů.

„Došlo k meziročnímu nárůstu počtu usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů o 12 osob. Předpoklad pro rok 2019, který počítal s nejvýše 55 usmrcenými, tak splněn nebyl. V případě těžce zraněných vinou řidičů nákladních automobilů naopak došlo k meziročnímu poklesu o 43 těžce zraněných osob,“ uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Podle vedoucího Besipu Tomáše Neřolda je nejčastější příčinou smrtelných nehod kamionů nevěnování se řízení s 26procentním podílem. Ve 12 procentech případů smrtelných nehod šlo o jízdu po nesprávné straně. K nehodám kamionů často vede také nepřiměřená rychlost, respektive její nepřizpůsobení stavu vozovky nebo vozidla a také nesprávní vyhodnocení situace, jako je například nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Nejvíce takových nehod mají podle statistik na svědomí řidiči ve věku mezi 45 až 54 lety. Nejvíce fatálních nehod pak zavili řidiči s praxí nad 30 let.

Podle Besipu by k předcházení nehod kamionů měla přispět novela zákona o silničním provozu, kterou schválila vláda a bude se jí zabývat sněmovna. Novela zavádí u nákladního vozidla povinnost dodržet bezpečný odstup minimálně 50 metrů při rychlosti nad 50 km/h. Za porušení tohoto pravidla by řidič nákladního vozidla mohl přijít o čtyři body a proti dnešku by dostal i vyšší pokutu. Centrum dopravního výzkumu také provádí výcvik chování řidičů autobusů a kamionů na řidičském simulátoru. Na snížení nehodovosti se zaměřují i další projekty, včetně mobilní aplikace k vyhledávání vhodných míst k odpočinku řidičů.

 

Zdroj : ČTK