Kapitáni lodí a vůdci malých plavidel mohou pro cesty na Labi a Vltavě využívat nové digitální mapy pro plavbu. Ty by měly poskytovat informace o stavu a provozu na labsko-vltavské vodní cestě, včetně hloubkových dat pro úsek Labe mezi státní hranicí a plavební komorou Střekov. Informovalo o tom dnes Ředitelství vodních cest. Mapy vycházejí z totožného systému map v Německu.

Základem dat o stavu na vodní cestě jsou elektronické plavební mapy, na lodi pak budou vidět pomocí systému AIS také ostatní lodě v okolí, obraz radiolokátoru a další údaje. Mapy úřad publikoval v nejnovějším standardu pro jejich tvorbu, což by mělo zajistit rozšíření informací například o oblasti omezení, mostní pilíře, rozšířenou stavební infrastrukturu plavebních komor či hloubková data aktuálně změřená pro regulovaný úsek Labe.

Mapové listy rovněž nově zahrnují podpůrné orientační body v blízkosti vodních cest, jako jsou například významné stavby nebo stanice a trasy železniční i silniční dopravy. Další novinkou je i možnost vydávání výstrah formou virtuálních bójí upozorňujících například na nebezpečí v plavební dráze nebo v její bezprostřední blízkosti. Součástí dat jsou i kontakty a provozní doby plavebních komor, přístavišť a dalších objektů na vodní cestě.

Uživatelé vodních cest si mapy mohou bezplatně na webu Labsko-vltavského dopravního informačního systému www.lavdis.cz a zobrazovat ve svém palubním prohlížeči map Inland ECDIS.

Projekt inovující systém elektronických plavebních map je součástí evropského projektu RIS COMEX, který zavádí koridorové Říční informační služby na vodních cestách v celé Evropě. Mapy jsou tak kompatibilní v celé Evropě.

 

Zdroj : ČTK