DPP

Společnost Securikett se se svou technologií „digi-Cycle“ připojuje k inovátorům, kteří se snaží řešit a usnadňovat recyklaci moderními technologiemi. Svými unikátními bezpečnostními etiketami a jejich aplikací pomohla vysledovat obrovský objem dat potřebných v případě dalšího využití obalového odpadu.

 

Rakouský pilotní projekt, který zorganizoval Saubermacher ve spolupráci s ARA, proběhl v srpnu a září 2021 v okrese Gnas v jihovýchodním Štýrsku. Terénní studie, do které se zapojila každá 6. domácnost, poskytla cenné poznatky o technicky inovativním konceptu třídění a recyklace. Na projektu se podílela i společnost Securikett.

Neomezené UID během několika sekund

Byla použita vlastní IoT (Internet věcí) platforma společnosti Securikett Codikett, což je modulární systém pro identifikaci produktů, který se na globálním trhu osvědčil již před několika lety. Codikett generuje prakticky neomezený počet zabezpečených jedinečných identifikátorů během několika sekund. Dotazování v kódovacím systému, který je založen na kryptografických procesech, přináší tedy výsledky velmi rychle. „Představte si, že byste museli hledat ve velké databázi každý kód na nápojové láhvi, abyste byli na základě sběru dat vysledovat životní cyklus láhve přes internet. To by trvalo příliš dlouho s miliony obalů v oběhu, které je třeba recyklovat,“ řekla Dr. Marietta Ulrich. -Horn, generální ředitel společnosti Securikett, a zároveň zdůraznila i rozsah výkonného a inteligentního řešení IoT.

Aplikace etikety nesměla znesnadnit recyklaci

Výzvou pro aplikaci bezpečnostních etiket s QR kodem byla variabilita požadovaných povrchů. Etiketa musela být aplikována na různých obalových materiálech – tedy na skle, hliníku a PET nádobách na nápoje speciálními typy lepidel, aby nedošlo k porušení pravidel třídění odpadu či dokonce k znesnadnění recyklace. Výhodou systému „digi-Cycle“ je snadná integrace do stávající infrastruktury, tak, aby mohli všichni účastníci projektu získat cenné poznatky. Dalším benefitem je, že odpad se na základě vysledovatelné identifikace stává cenným zdrojem pro další výrobu.

 

Zdroj : SYBA