Sílící společenský i právní tlak na používání recyklovaných plastů staví hráče ve výrobně-dodavatelském řetězci do řady problémů. Co se týče obalů, tradičně jsou v protikladu požadavky marketingu na co nejvýraznější propagaci (tvarem, barvou materiálem, velikostí) s požadavky logistiky (minimalizace objemu, unifikace, standardizace, paletizovatelnost, hmotnost, tuhost). Nyní do zavedené hry přistupuje další hráč se svými specifickými požadavky – recyklovatelnost (materiálové složení, separovatelnost součástí a složek, barevnost). Podívejme se na vybraný segment nápojového trhu: PET lahve s etiketami.

Stopka pro šrinky?

Separace vloček (flakes) ve vodní lázni je založena na rozdílné hustotě použitých materiálů součástí obalu: PE a PP pod 1 g/m3, PET a bohužel také PS a PVC nad 1 g/m3. Některé plavou, jiné jdou ke dnu. Je-li šrink (shrink sleeve) z PS či PVC, neoddělí se po PET vloček lahve a degraduje recyklát. Zdánlivě vhodným řešením se jeví šrink z PET smrštitelné fólie: kvalitní potisk, dorbé smrštění. Ovšem v detailu je zakopaný pes. Materiálem není čistý PET, ale modifikovaný glykolem, tedy materiál označovaný PET-G. Zásadním problémem je teplota tavení PET-G, která je natolik nižší než u PET použitého v lahvi, že dochází ke spálení vloček PET-G, vytváření škvarků, které zásadním způsobem znehodnocují granulát recyklátu.

Stretch sleeve

Ekologicky příznivou alternativou pro určité okruhy použití je průtažná slívová etiketa z polyetylénu (PE). Díky hustotě PE pod 1 g/m3 se vločky této etikety velmi dobře průmyslově oddělí flotací ve vodní lázni.

LDPET od Sleever International

Společnost Sleever International již před minimálně 5 lety představila smrštitelné etikety z nového materiálu pod obchodní značkou LDPET. Etiketu, z tohoto materiálu přihlásila i do letošního ročníku soutěže OBAL ROKU. Porotu ovšem nepřesvědčila, kromě obecně používaných marketingových deklarací, neposkytla klíčové technické údaje: ani hustotu ani chemické složení materiálu etikety. Údajně má mít hustotu pod 1 g/m3. Tuto informaci bohužel nepotvrzuje ani schvalující dokument technického výboru European PET Bottle Platform (EPBP).

Transparentní, v nejhorším případě lehce zbarvené

Součástí řešení obalu pro schopnost recyklace je vedle optimalizace nosiče informací (etiket či potisku) důležité zbarvení samotné PET lahve. Optimální je lahev čirá, naopak PET lahve sytých barev: modrá, hnědá a zejména červená degradují kvalitu granulí recyklátu, žádaný je čirý recyklát.

WG Plasty

Obalový institut SYBA aktivoval činnost pracovní skupiny (working group) WG Plasty zacílené na hledání řešení problémů bránících zlepšení recyklovatelnosti plastových obalů, v první fázi PET lahví. Tento článek je postaven i na závěrech úvodního jednání více než desítky expertů WG Plasty. K práci ve skupině budou pozváni i výrobci potravin a nápojů a také zástupci retailu.

Zdroj : SYBA