[quote]Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) uspořádá 18. března v pořadí již druhé pracovní setkání předních zástupců automobilového průmyslu, akademické obce a členů vládního kabinetu v čele s premiérem ČR a dalších významných hostů. V Mladé Boleslavi, která se i tentokrát stane místem setkání lídrů oboru, se bude diskutovat jak o zachování budoucí ekonomické prosperity odvětví a potažmo i české ekonomiky, ale i přínosech pro občany, uživatele mobility. Středobodem diskuze bude další rozvoj témat: Elektromobilita a Chytrá mobilita, ale i dosavadní plnění stávajících opatření Akčního plánu vyplývajícího z Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice.[/quote]

 Automobilový průmysl se intenzivně připravuje na přelomové technologické změny i sociálněekonomické výzvy
 AutoSAP apeluje na rychlejší naplňování Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR
 Klíčová témata 2. Kolokvia v Mladé Boleslavi: E-mobilita a Chytrá mobilita

Automobilový průmysl tvoří páteř české ekonomiky a včetně navazujících odvětví zaměstnává téměř půl milionu lidí. Vytváří skoro desetinu českého HDP a podílí se na čtvrtině tuzemského exportu a průmyslové výroby. Firmy z oboru mají vysoký inovační potenciál. Další rozvoj automobilového průmyslu je však tváří v tvář regulatorním, ale i globálním výzvám na místě podpořit. Pokud se nepodaří ve spolupráci s vládou, regiony a obcemi zachytit nové trendy spočívající v nástupu alternativních pohonů, autonomního řízení či chytré mobility, ohrozí to jeho budoucí výkonnost a s ní i ekonomické přínosy pro ČR. Tato výzva nabírá na významu v souvislosti s nedávno schválenou přísnou evropskou regulací stanovující emisní cíle pro roky 2025 a 2030, jejichž splnění se neobejde bez masivního příklonu k elektromobilitě. Tuzemští výrobci automobilů společně s dodavateli i dalšími firmami z oboru apelují na to, aby závěry Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, které na podzim roku 2017 podepsalo Sdružení automobilového průmyslu s vládou České republiky, byly naplněny a aby se i za současné vlády premiéra
Andreje Babiše postupovalo ve vytyčených oblastech rychlejším tempem.

AutoSAP potřebuje mít v české vládě silného partnera pro nadcházející transformační období, kdy se bude rozhodovat o budoucnosti automobilového průmyslu. Jako nezbytnou vnímá užší spolupráci s dalšími sektory, jakými jsou energetika a telekomunikace, ale také s kraji a městy.

„Setkání svolané na 18. března má navázat na první Kolokvium, které se konalo na začátku roku 2017 v Mladé Boleslavi. Zástupci automobilového průmyslu se tehdy dohodli s ministry na 25 opatřeních, která budou společně řešit v rámci pracovních skupin,“ připomíná prezident AutoSAP Bohdan Wojnar. V rámci nadcházejícího Kolokvia mají v úmyslu členové AutoSAP vyhodnotit plnění těchto bodů a případně v některých oblastech navrhnout další kroky. „Pokud chceme, aby automobilový průmysl zůstal páteří české ekonomiky, musíme více propojit jeho jednotlivé aktéry. Současná doba je přelomová. Naše odvětví může buď přinášet ještě vyšší přidanou hodnotu než dosud, nebo ji Česká republika přepustí svým konkurentům. Bez participace veřejného sektoru se v této transformační fázi neobejdeme.“ dodává Bohdan Wojnar. Podle jeho mínění by se Česká republika mohla stát centrem chytré mobility, což reflektují i aktuálně přijaté strategické dokumenty vlády Digitální Česko a Inovační strategie ČR. Automobilky, dodavatelé, výrobci komponent a vláda by měli postupovat jednotně v podpoře digitalizace a inovací, spolupracovat při vytváření podmínek pro propojená a autonomní vozidla.

Pracovní diskuze klíčových představitelů státní správy se zástupci firem automobilového sektoru a dalších spolupracujících odvětví, vysokých škol a zástupců územních samospráv k tématu zachování a rozvoje pozitivních ekonomických přínosů sektoru ve světle rozvoje čisté a chytré mobility v České republice se uskuteční v pondělí, 18. března 2019 od 08:00 do 12:00 hodin v budově Servisního a technického centra značky ŠKODA v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Jednání se zaměří jak na dosavadní plnění dohodnutých opatření, tak na potřebu přijmout opatření nová.

 

Zdroj : AutoSAP

DPP