[quote]Nové předpisy týkající se otázek snižování emisí síry, růstu cen a aktivního boje na mezinárodní politické scéně – o tom, co čeká  poskytovatele logistických služeb  ve sféře přepravy po moři vypráví  předseda Evropské divize kontejnerové námořní dopravy společnosti AsstrA-Associated Traffic AG Wojciech Wytrykowski.[/quote]

Během posledních několika let je situace na trhu kontejnerové přepravy příznivá. Budou moci účastníci obchodu po moři v roce 2019 dobře spát?

Poptávka po kontejnerové přepravě zůstává na stabilní úrovni. Navíc, v důsledku současné politické a hospodářské situace ve světě, se konkurenceschopnost námořní dopravy postupně zvyšuje. Vezměme například Čínu a v dnešní době opět velmi populární Hedvábnou stezku. Významnou roli ve vývoji kontejnerové železniční přepravy hrají dotace tohoto asijského státu. Bohužel, jak se ukázalo, čínské státní zdroje nejsou bezedné. Dotace byly již částečně zkráceny, což negativně ovlivňuje počet přepravovaných kontejnerů. Zároveň poptávka po přepravě zboží z Číny do Evropy zůstává vysoká, což otevírá další možnosti pro námořní kontejnerovou přepravu. Stojí za zmínku, že námořní přeprava efektivně eliminuje tzv. „ efekt úzkého místa“ – situace, kdy zpomalení nebo přetížení v jedné z etap způsobí zpomalení nebo dokonce zastavení činnosti v celém dodavatelském řetězci.

Jak vypadá, při rostoucí poptávce po námořní dopravě, situace s cenami?

Bohužel vše není tak příznivé. Ceny budou stoupat. Proč ? Mezinárodní námořní organizace ((аngl. International Maritime Organisation, IMO), zabývající se problematikou lodní dopravy  a zejména bezpečností na moři, dále pak prevencí znečištění mořských vod způsobenou  přepravními loděmi, nedávno zpřísnila pravidla, týkající se obsahu síry v palivu. Až do konce roku 2019 musí majitelé plavidel splnit požadavky na výměnu filtrů a upravit technický stav přibližně 50-60% oceánských plavidel. To může trvat 2 až 6 měsíců. Jak to souvisí s úrovní cen? Práce na údržbě plavidel povede k jejich dočasné nedostupnosti, čímž se omezí také velikost volného přepravního prostoru na lodích a vyvolá tak nárůst cen mořské kontejnerové přepravy.

Bude mít tato situace dopad na světovou síť obchodních cest?

Podle světových statistických zdrojů se jeví být hlavními hráči na trhu kontejnerové přepravy Asie a Čína. Vytváří zhruba 60% všech globálních kontejnerových zásilek. Nicméně s přihlédnutím k cenové válce mezi USA a Čínou, stejně jako k embargu na čínské výrobky, uloženému prezidentem Trumpem, se podíl kontejnerové lodní dopravy z Číny do Spojených států postupně snižuje. Kromě toho se situace zhoršila také díky nejnovějšímu skandálu spojenému se společností Huawei, podezřelou ze špionáže. Politická situace vždy ovlivňuje obchodní vztahy. V takových okamžicích vystupují ze stínu další hráči.

Slovy Winstona Churchilla: „Když se dva perou, třetí vyhrává.“

Naprosto správně. Této situace využívá Indie, stejně jako další asijské země, v popředí s Vietnamem, který konkuruje Číně, především cenou práce. Spojené státy a Evropa postupně zvyšují procenta vzájemného obchodu s Dillí. Důležité je také poznamenat, že v současnosti je významná část automobilové přepravy nahrazována tou námořní. Znovu se jedná o odstranění takzvaného „úzkého místa“ na hranicích.

Jedná se o třešničku na dortu?

Bezpochyby. Vzhledem k tomu, že diskutujeme o „ třešničkách na dortu“, najdeme je také v západní a jižní Africe, přesněji  se jedná o Jihoafrickou republiku. Pro přepravu kontejnerů se jeví být bezednou studnou. Zájem o námořní přepravu ze strany afrických zemí je obrovský a ceny jsou konkurenceschopné. Toto je velmi atraktivní trh.

Takže můžete předpokládat, že rok 2019 bude dobrým rokem pro mořskou přepravu?

Rozhodně. Myslím, že námořní doprava v příštích 11 měsících očekává hmatatelný růst, celosvětově na úrovni 5-8%. Pro mezinárodní dodavatele přepravních a logistických služeb AsstrA-Associated Traffic AG je možné navýšení až o 20%. Námořní kontejnerová přeprava se stává konkurenceschopnější, protože je alternativou nejen pro dříve zmíněnou železniční, ale i automobilovou přepravu. Námořní kontejnery také úspěšně nahrazují leteckou přepravu, a to zejména dnes, kdy četné letecké společnosti uvalily embargo na přepravu vysoce rizikového zboží. Taková je například letecká přeprava baterií. Námořní přepravy se tato omezení netýkají.

Plujeme ve směru větru.

 

Zdroj : AsstrA-Associated Traffic AG