Lanová dráha na Petřín

Lanová dráha na pražský Petřín je ode dneška na téměř dva týdny mimo provoz. Důvodem je pravidelná jarní revize. Znovu se lanovka z Újezdu na Petřín rozjede v sobotu 16. března. Pražský dopravní podnik provádí odstávky dvakrát ročně, na podzim a na jaře.

Lanovku čeká běžná údržba a servis, vyčištění odvodnění, sanace tratě, nátěry a údržba budov. Součástí kontrol bude přesné změření jednotlivých prvků trati a rozchodu kolejí. Kromě revize se v době přerušení provozu nacvičuje evakuace cestujících z vozů.

Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce loňského roku přepravila lanová dráha na Petřín 52,2 milionu cestujících. Nejvytíženější je od dubna do října, kdy v průměru přepraví 200.000 lidí za měsíc. V zimní sezoně je to v průměru 110.000 cestujících měsíčně.

Poprvé se lanovka rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.