S účastí prezidenta ŽESNAD.CZ pana Martina Hořínka (METRANS Rail) a prezidenta Svazu dopravy ČR pana Oldřicha Sládka (ŽESNAD.CZ) se ve čtvrtek konalo jednání Expertního týmu pro logistiku při odboru strategie Ministerstva dopravy ČR.

Účastníci se vyslovili k dokumentu Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030. Cíl převzatý z evropské dopravní politiky, přesun 30% přepravy ze silnic na železnici u přepravních vzdáleností nad 300 km, byl v mezičase překonaný Zelenou dohodou pro Evropu. Tzv. Green Deal předpokládá přesun významné části vnitrozemské nákladní přepravy (75%), kterou dnes zajišťuje silniční síť, na železnici a vodní cesty. Realita v Evropě je však zatím bohužel opačná, podíl ekologických druhů dopravy na přepravním trhu klesá. Evropská komise prosazuje interoperabilní železnici, nicméně implementace TSI si žádá neúměrně vysoké náklady pro dopravce, které je na přepravním trhu diskvalifikují v soutěži s kamionovou dopravou.

Výdaje státu do dopravní infrastruktury v posledních letech dosahují rekordních hodnot. Přesto je namístě otázka: Zvládne infrastruktura ekologických druhů dopravy masivní rebalanci přepravních výkonů, má kapacitu pro násobek dopravního výkonu? Zodpovězení těchto otázek bude potřeba se dále systematicky věnovat, pokud chce stát splnit měřitelné cíle Zelené dohody pro Evropu.

Zdroj: ŽESNAD

DPP