Logistická skupina EP Logistics International (EPLI) si je plně vědoma krátkodobých i dlouhodobých tlaků, jimž logistické odvětví – a společnost obecně – čelí v důsledku stále naléhavějších sociálních a environmentálních problémů, jako je změna klimatu, pandemie onemocnění COVID-19 a aktuálně válka na Ukrajině. V roce 2021 se EPLI proto rozhodla formalizovat strategii v oblasti ESG (Environmental, Social and Governance) a vydat první zprávu o udržitelnosti.

„Naším cílem je stát se důvěryhodným evropským lídrem v oblasti logistiky, který se zavázal k řádné správě a sociální a environmentální odpovědnosti. Naše odvětví má významný dopad na životní prostředí a vzhledem k neustále rostoucí celosvětové poptávce po nákladní dopravě je nutné přebudovat dodavatelské řetězce a dopravní systémy,“ říká Zbigniew Klepacki, výkonný ředitel EPLI.

V roce 2021, prvním roce, v němž jsme zaznamenávali naše snahy, se EPLI podařilo snížit celkové emise CO2 o 7 %, zvýšit celkový počet hodin školení pro naše zaměstnance o 23 %, dosáhnout nulového počtu smrtelných úrazů, pokut a sankcí a díky inovativnímu přístupu k logistickým řešením úspěšně odvedla ze silnic 28 610 nákladních aut a namísto nich využila železniční dopravu.

Díky specifické síti a odborným znalostem se podařilo přesvědčit několik zákazníků, aby místo nákladní dopravy využívali železnici, což přineslo řadu výhod pro životní prostředí. Těmito všemi projekty julevila evropským silnicím od 28 610 kamionů a dosáhla tak úspory 8600 tun ekvivalentu CO2 a nesmírného snížení hlukové zátěže a znečištění ovzduší.

EPLI se připojuje k úsilí EPH o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení emisí CO2 o 60 % oproti stavu v roce 2020 do roku 2030.

Další informace naleznete ve zprávě o udržitelnosti za rok 2021 EP Logistics International .