Vysoká škola logistiky slavnostně předala projekt s názvem Implementace digitalizace pro logistiku uživatelským středním školám. Řešitelům se podařilo v průběhu let 2019 až 2022 připravit interaktivní výukovou aplikaci pojmenovanou Logistika hrou, která je dostupná na portále https://vlc.vslg.cz/. Aplikace je určena pro studenty středních škol. Byla připravována tak, aby mohla být využita co nejšíře, jak pro odborné střední školy se zaměřením na logistiku, tak i jiné střední školy.

Aplikace hravou formou přibližuje a s podporou digitální gramotnosti seznamuje studenty se základními logistickými pojmy a fungováním logistiky při zohlednění rozdílného odborného zaměření středních škol. Do projektu byly zapojeny tři střední odborné školy, dvě z Přerova a jedna z Olomouce, které spolupracovaly na vývoji aplikace, připomínkovaly vytvářené moduly a ověřovaly je ve výuce na svých školách. Vysoká škola logistiky předala středním školám k ověřování výukové aplikace „Logistika hrou“ na pět desítek tabletů. Aplikace obsahuje moduly Gastronomie, Řemeslo, Doprava, Sklad, Automobil, Autoservis a Virtuální logistické centrum s podporou pracovních manuálů a ukázkových videí. Část aplikace je přizpůsobena také pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. S výsledkem projektu se seznámili i nezávislí posuzovatelé, kteří shodně jako zapojení studenti a odborní učitelé ze středních škol vnímají modelovou aplikaci za velmi zdařilou a pro výuku velmi užitečnou. Aplikace je využitelná bez licenčních požadavků a může být v budoucnu libovolně rozšiřována. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Ilustrační fotografie

Zdroj: Vysoká škola logistiky

DPP