Specializace MBA Logistika a spedice připraví studenty na široké uplatnění v oblasti dopravy a logistiky. Tento program je vhodný pro manažery, kteří dopravu a logistiku využívají pro naplňování primárních cílů ve firmě, nebo pracují přímo v oblasti dopravních a logistických služeb.

Díky jednotlivým modulům se dozvíte specifika různých typů dopravy, například v rámci uzlového a liniového subsystému.

European School of Business & Management SE (ESBM) vám přináší jedinečný studijní program, který prohloubí vaše dosavadní vědomosti, obohatí vás zkušenostmi, které získáte od profesionálního týmu lektorů a připraví vás na zapojení nových trendů v logistice.

Dalším unikátním aspektem formy studia na ESBM je především Oxfordský model studia. Tento model je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě. Důraz je rovněž kladen na osobnostní rozvoj manažera. V rámci studia je maximálně propojena teorie s praxí, což napomáhá osvojovat si ona teoretická pravidla přirozenou cestou a umět je aplikovat do praxe.

Výuka na ESBM probíhá převážně online, díky čemuž mohou studovat i ti nejvytíženější, kteří nemají čas pravidelně docházet na výuku.

Nespornou výhodou studia na ESBM je možnost zahájení výuky kdykoliv během celého roku. Není tak potřeba čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Na ESBM máte jistotu otevření každého studijního programu MBA, DBA, BBA, LLM či MSc nehledě na počet uchazečů.

Moduly programu MBA Logistika a spedice
Studium je rozděleno na 3 bloky a každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly.

Základní blok – Management, Strategický management, Finanční řízení, Marketing a Public Relations, Řízení lidských zdrojů

Specializovaný blok – Doprava a její specifika, Základy logistiky, Vývojové trendy logistiky

Volitelný blok


Hlavní přínosy specializace MBA Logistika a spedice

  • Zvýšíte své kompetence a kvalifikaci.
  • Naučíte se klíčovým charakteristikám dopravní infrastruktury.
  • Dokážete funkčně a transparentně provázat jednotlivé procesy logistiky.

Výstupem za každý blok jsou seminární práce nebo případové studie. Za první blok vypracuje student 3 práce, za druhý blok 2 práce a za třetí blok 1 seminární práci nebo případovou studii, popřípadě jinou formu definovanou v rámci sylabu konkrétního modulu. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou.
Úspěšný absolvent získá titul MBA, který se píše za jménem. Absolventi studia MBA tak získávají náskok před ostatními.

Tak nečekejte a podejte si přihlášku ještě dnes!

Zdroj: ESBM