[quote] Ovzduší v Česku nejvíce poškozují lokální topeniště, doprava a průmysl, uvedli dnes na semináři o ochraně ovzduší zástupci ministerstva životního prostředí. Část škodlivin na naše území přichází ze sousedních zemí, což platí hlavně o části Moravskoslezského kraje a emisím z Polska. Potvrdil to také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.[/quote]

Náměstkyně ministerstva životního prostředí (MŽP) Berenika Peštová uvedla, že podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu se na znečištění podílí nejvíce lokální vytápění a doprava. Česku se nedaří dodržet všechny evropské limity pro znečištění, přesto se podle Peštové situace zlepšuje.

,,Výchozí situace byla v ČR jednou z nejhorších v Evropě,“ řekla.

Některé limity podle ní neplní ani skandinávské země.

,,Od 90. let se podařilo velmi razantně snížit množství znečišťujících látek,“ řekl ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

Upozornil, že na naměřené hodnoty mají vliv i meteorologické podmínky a také znečištění pocházející z okolních zemí. Platí to zejména o regionu Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Hejtman Moravskoslezského kraje uvedl, že na znečištění v této části Česka mají velký podíl domácí kotle.

,,Snažíme se je vyřešit. Máme první a druhou výzvu kotlíkových dotací, z 25.000 kotlů první a druhé emisní třídy vyměníme 16.000,“ uvedl.

Problém je podle něj v tom, že je stále dost lidí, kteří na dotace nedosáhnou.

,,Kraj je poměrně chudý a spousta lidí odmítá kotel vyměnit, protože nemá jak to předfinancovat,“ řekl.

Za další problémy kraje označil dopravu a velkou koncentraci průmyslových podniků. Zatímco dopravu lze částečně řešit pomocí programů čisté mobility, obchvatů a také nadlimitním úklidem silnic, u průmyslu je problém širší.

,,Neexistuje na to jednoduchá odpověď, je to otázka transformace kraje,“ uvedl.

Kraj se podle něj snaží o dohody se znečišťovateli, kteří by se zavázali k větší výsadbě stromů.

Seminář uspořádal poslanecký výbor pro životní prostředí, jehož předsedkyně Dana Balcarovápřišla se dvěma pozměňovacími návrhy k zákonu o ovzduší. Jeden z nich by znemožnil výjimky z limitů pro uhelné elektrárny, druhý by dal obcím větší pravomoc ovlivnit, čím jejich obyvatelé topí. Návrhy Balcarová předložila v souslosti s novelou zákona, kterou předložilo MŽP. Řeší povinnou transformaci evropské směrnice týkající se zejména pohonných hmot a biopaliv.

Zdroj: ČTK

DPP