Dokáže Vám to akce Den plynové mobility, která se uskuteční 7. září 2022 v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou tzv. obnovitelné plyny, konkrétně bio varianty CNG a LNG a vodík. Můžete se těšit nejen na venkovní expozice našich partnerů, ale také na zajímavé diskusní bloky, které se budou věnovat čisté mobilitě ve městech a obcích, dekarbonizaci těžké nákladní dopravy a využití zelených plynů v dopravě. Přímo na místě si budete moci prohlédnout osobní automobily a autobusy na CNG a vodík nebo tahače na LNG.

Děkujeme všem partnerům, Svazu měst a obcí České republiky za záštitu a České vodíkové technologické platformě (HYTEP), CZ BIOM, ČESMAD Bohemia a Svazu dovozců automobilů za poskytnutí odborné garance.

Akce je určena pro zástupce firem, veřejné správy, oborových organizací a politické reprezentace. Registrovat se můžete na dpm2022.cgoa.cz.

Těšíme se na Vás! Český plynárenský svaz