Správní rada státní Správy železnic by měla dnes za účasti ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jednat o systémových změnách, které by zamezily zpoždění vlaků při výlukách. Na hlavních tratích včetně koridoru mezi Prahou a Ostravou nabíraly vlaky v minulých týdnech zpoždění v řádu až několika hodin.

Opatření se mají mimo jiné dotknout systému odměňování manažerů. To by mělo nově odrážet skutečnou spolehlivost železničtí sítě v provozu, reagovat na zpoždění, průběh výluk, objem přeprav či plynulost dopravy.

Problémy při výlukách na tuzemské železnici v minulých týdnech několikrát výrazně omezily provoz. V posledních měsících se opakují také na hlavním koridoru mezi Prahou a Ostravou, kde správa loni zahájila na několika úsecích velké rekonstrukce. Během jednoho prázdninového víkendu se na trati na šest hodin zcela zastavil provoz. Potíže v provozu při výlukách se ovšem vyskytují i na jiných úsecích, opakované problémy jsou například na trati mezi Prahou a Berounem.

Správní rada bude jednat v obměněném složení. Od července jí nově vede hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Správní rada má dohlížet nad hospodařením jedné z největších státních organizací a řeší například i personální změny nejvyššího vedení. O jejím složení rozhoduje vláda, většinou na doporučení ministerstva dopravy.

Zdroj : MD