Rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, se možná v zákoně zvýší z nynějších šesti na 15 kilometrů za hodinu. Vláda by měla na středeční schůzi podle podkladů podpořit návrh skupiny poslanců ČSSD, který změnu předpokládá. Nynější hraniční šestikilometrovou rychlost, která zhruba odpovídá chůzi, označují předkladatelé za absurdní.

„Návrh zákona vychází z toho, že invalidní osoby odkázané na invalidní vozík mají právo se v případě potřeby pohybovat rychleji, aniž by bylo nutné požadovat registraci invalidního vozíku jako motorového vozidla,“ napsali autoři v důvodové zprávě. Jde například o situace, kdy vozíčkáři potřebují rychle přejet silnici nebo stihnout dopravní prostředek.

Hlavní předkladatel Ondřej Veselý ČTK řekl, že na současného stavu by mohli policisté rychlost invalidních vozíků s motorovým pohonem měřit a za překročení šestikilometrové ukládat pokuty. Na vozíky s vyšší konstrukční rychlostí navíc podle něho pojišťovny přestaly poskytovat příspěvky.

Rychlost 15 kilometrů za hodinu předkladatelé zdůvodňují tím, že odpovídá „nikoli extrémně“ rychlému běhu člověka. Veselý však k navrhované hranici čeká diskuse i vzhledem ke stanovisku Národní rady osob se zdravotním postižením. Část postižených lidí podle předsedy rady Václava Krásy předlohu vítá, jiná část ale pokládá navrhovanou hraniční rychlost až za nebezpečnou. Krása proto nabádá ke kompromisu.

Kabinet patrně doporučí zákonodárcům úpravu novely tak, aby se v zákoně zvýšila o 40 centimetrů na 1,4 metru i délka motorových vozíků. „Reálně se totiž vyskytují i vozíky pro invalidy překračující svou délkou jeden metr a ponechání stanovené hranice beze změny by fakticky znamenalo zařazení takového vozíku nadále mezi zvláštní vozidla,“ stojí v předběžném stanovisku pro zákonodárce. Změna navrhovaná skupinou sociálnědemokratických poslanců by se tak mohla podle podkladů částečně minout účinkem.

Zdroj: ČTK