[quote]Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve čtvrtek 28. listopadu 2018 zrušil obvinění Autoklubu České republiky (AČR) z dotačního podvodu. Stejně tak zrušil i obvinění bývalého prezidenta Autoklubu ČR Romana Ječmínka. Nejvyšší státní zastupitelství konstatovalo, že podklady dodané policejními vyšetřovateli nebyly náležitým způsobem prověřeny a vzbuzovaly důvodné pochybnosti.[/quote]

„Vítám, že Nejvyšší státní zastupitelství stíhání v celém rozsahu zrušilo. Od počátku jsme tvrdili, že dotace pro motoristický sport byly poskytovány v souladu s platnými pravidly a obvinění jsme považovali za neoprávněné,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a dodal: „Pokles počtu členů AČR, ke kterému v roce 2014 skutečně došlo, je odrazem detailní aktualizace členské základny, odstraněním duplicit a již neplatných členů z doby ještě před rokem 1989. Jednoznačně šlo o krok správným směrem, který bylo nutné a správné provést. Stejně tak praxe potvrzuje, že mezi výší dotace a velikostí členské základny není přímá úměra.“

Podle již neplatného policejního obvinění se dotačního podvodu měl dopustit Autoklub České republiky prostřednictvím bývalého prezidenta Romana Ječmínka při žádosti o dotace prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kdy měl dle obvinění záměrně zkreslovat údaje o počtu členů a údajně tak způsobit škodu v celkové výši téměř 16 milionů korun.

Podle vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství vyšetřovatelé postavili obvinění pouze na skutečnosti, že oficiální údaje o počtu členů před dobrovolným snížením deklarovaného počtu členů v roce 2015 jsou nepravdivé, a navíc si nevymezil rozdíly mezi pojmy klubová členská základna a členská základna platících členů. Ani samotné MŠMT nebylo přes opakované žádosti schopno vysvětlit, co přesně pojem členská základna představoval. Stejně tak státní zástupce shledal zásadní pochybení ve výpočtu způsobené škody.

 

Zdroj : Autoklub