Od roku 2021 nyní většinu evropského trhu železniční nákladní dopravy tvoří vyzyvatelé národních provozovatelů s podílem na trhu 51 %.

V roce 2010 byl tržní podíl nestátních železničníchn nákladních dopravců stále na 25 % a trhu dominovali zavedené společnosti. Tento úspěch odráží úspěch otevření vnitrostátních trhů železniční nákladní dopravy konkurenci a zdůrazňuje potřebu zajistit, aby evropská legislativa byla přizpůsobena potřebám nových účastníků.

Čísla nedávno zveřejněné zprávy o monitorování trhu IRG-Rail ukazují, že otevření trhů železniční nákladní dopravy bylo úspěchem. Ve většině případů vyzyvatelé a noví účastníci trhu nenahradili stávající obchodní toky, ale vytvořili nové trhy pro železniční nákladní dopravu, zejména v intermodálním a logistickém sektoru. To vedlo k tomu, že železniční nákladní doprava byla schopna vyrovnat snížení tradiční dopravy, jako je přeprava fosilních paliv, novými službami, a zároveň dát zákazníkům možnost volby a lépe plnit požadavky zákazníků.

Je třeba také poznamenat, že trajektorie železniční nákladní dopravy se stává stále více mezinárodní – většinu železniční dopravy v dopravě v EU tvoří mezinárodní přepravy. Bude proto sílit tlak na zajištění toho, aby právní předpisy týkající se železniční nákladní dopravy na evropské i vnitrostátní úrovni odrážely tuto tržní realitu.

Navzdory těmto pozitivům je třeba uznat, že Evropská unie není na cestě ke splnění svých cílů přechodu na jiný druh dopravy. Jak je zdůrazněno v nedávno zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora o intermodální nákladní dopravě, stále existují legislativní překážky, které brání dalšímu růstu železniční nákladní dopravy. Je nezbytné, aby se evropské instituce kromě jiných politických opatření zabývaly infrastrukturou, která nesplňuje potřeby uživatelů, zastaralými právními předpisy o kombinované dopravě a také překážkami, jako je špatná mezinárodní koordinace kapacit a přísné jazykové požadavky, které mají dopad na konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy.

Je také třeba zdůraznit, že každé nové regulaci ukládající investorům na trhu investice musí předcházet podrobné a spolehlivé posouzení nákladů a přínosů a vypracování realistického plánu provádění a financování.

Prezident ERFA, Dirk Stahl, prohlásil: „Je inspirující vidět, že vývoj tržního podílu vyzyvatelů a nových účastníků trhu, které ERFA a její členové přímo či nepřímo zastupují, mají tak pozitivní vývoj na trhu železniční nákladní dopravy. Je důležité, aby si manažeři infrastruktury, politici a regulátoři byli vědomi tohoto většinového postavení a pečlivě naslouchali potřebám této důležité části trhu železniční nákladní dopravy“.

Generální tajemník ERFA, Conor Feighan, uzavřel: „Ačkoli je na jedné straně povzbudivé vidět, že konkurence na trhu železniční nákladní dopravy nadále vzkvétá, musíme uznat, že pokud máme celkově zvýšit železniční nákladní dopravu, musíme udělat více. K vytvoření právního rámce, který odráží realitu, že dnešní trh železniční nákladní dopravy je převážně různorodý a mezinárodní, než centralizovaný a vnitrostátní, je zapotřebí silného tlaku.

Zdroj  :ERFA