[quote]Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zahájí v listopadu tři kontroly ze svého letošního plánu. Prověří v nich státní záruky, peníze na bezpečnost železničního provozu a peníze na obnovu vlaků. NKÚ o tom informoval na svém webu.[/quote]

V případě kontroly státních záruk se objem kontrolovatelných peněz pohybuje v úhrnu ve stovkách miliard korun. NKÚ bude posuzovat, jestli ministerstvo financí postupuje při vzniku záruk a jejich správě podle zákona. Chce také prověřit, jak jsou nastavena a dodržována pravidla pro hospodaření s pohledávkami ze státních záruk, a to hlavně v souvislosti s minimalizací rizik vzniku ztrát pro státní rozpočet. Kontroloři se budou zabývat i tím, jak ministerstvo zvažuje rizika, která státu plynou z poskytnutí záruky. Úřad v minulosti odhalil nedostatky například v účtování státních záruk za Českou exportní bankou.

Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok budou krýt státní záruky poskytnuté ke konci letošního roku závazky v objemu 3,2 miliardy korun. Na příští rok se počítá v rozpočtu s 1,32 miliardy korun na případné placení za státní záruky.

V další kontrole se NKÚ zaměří na to, zda peníze na bezpečnost železničního provozu a cestujících přispěly k odstranění nebezpečných a rizikových míst na české železnici. Zjišťovat bude i to, zda se s penězi zacházelo hospodárně a účelně. Bezpečnost na české železnici prověřoval NKÚ už v roce 2007. Odhalil tehdy chyby v projektech, nezvládnutou přípravu některých akcí i chybějící analýzu bezpečnostních rizik v železničním provozu.

V další kontrole, která se dotkne železnice, prověří úřad peníze poskytnuté železničním dopravcům na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel. Na tyto účely šlo z operačního programu Doprava a regionálních operačních programů v letech 2012 až 2016 víc než 3,7 miliardy korun.

,,Do konce roku 2020 jsou pro tuto oblast připraveny další peníze – v době přípravy kontroly to mělo být 20 miliard korun,“ uvedl mluvčí úřadu Václav Kešner.

Kontroloři zamíří na ministerstvo dopravy a do Českých drah. NKÚ už peníze na pořízení vlaků kontroloval v roce 2010, kdy zjistil mimo jiné, že ministerstvo stanovilo neopodstatněně komplikovaný a neprůhledný systém cílů, indikátorů a parametrů programů, ze kterých poskytovalo podporu na nákup a obnovu kolejových vozidel. Také nezjišťovalo, jestli byly peníze určené na program vynaloženy efektivně.

Zdroj: ČTK