Výstavba dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) možná pro stát nebude tak výhodná, jak se předpokládá. V tiskové zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontroloři upozornili, že ministerstvo dopravy nedodalo dostatečné podklady o výdajích na provoz, obnovu a údržbu českých dálnic a výhodnost byla nakonec stanovena na základě převážně zahraničních zkušeností. Resort nesouhlasí, v reakci ČTK napsal, že výhodnost modelu financování formou PPP při výstavbě D4 nelze v žádném případě zpochybnit.

Kontroloři prověřovali, jak ministerstvo dopravy (MD) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v letech 2013 až 2023 využívaly státní peníze určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. U projektu PPP výstavbu dálnice, provoz a údržbu zajišťuje a financuje soukromá firma, stát jí následně po určitou dobu platí smluvní odměnu, takzvanou platbu za dostupnost. Dokončení pěti nových úseků dálnice D4 v délce téměř 32 km, včetně opravy 17 kilometrů čtyř stávajících úseků, je plánováno nejpozději na závěr roku 2024. Stát má zhotoviteli platit za dostupnost následujících 25 let, tedy až do roku 2049. Po uplynutí smluvního vztahu přejdou provoz i údržba pod stát.

NKÚ upozornil, že ačkoliv v roce 2020, tedy v době vyhodnocování výhodnosti projektu PPP, provozovalo a udržovalo ministerstvo dopravy, respektive ŘSD, 1276 kilometrů dálnic, nebylo schopno stanovit výdaje na provoz, obnovu a údržbu těchto komunikací. Nakonec je odhadl poradce projektu, avšak převážně na základě svých zkušeností ze zahraničí, podle něj je projekt PPP dálnice D4 o 25 procent výhodnější oproti výstavbě klasickým způsobem. Kontroloři podotkli, že na kvalitě vstupních údajů závisí celý výpočet, i menší změna ve vstupních údajích má podle nich na výhodnost projektu významný vliv.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že v dané době byly k dispozici pro porovnání pouze zahraniční zkušenosti a v rámci ekonomických hodnocení modelované výdaje na budoucí dlouhodobou údržbu aktiv na straně ŘSD při zohlednění celkových ročních cash flow směřujících do oprav a údržby na straně ŘSD.

Kontroloři dále upozorňují, že při zohlednění inflace v letech 2020 až 2022 a predikce ČNB a Evropské centrální banky do roku 2049 bude Poslaneckou sněmovnou schválená platba za dostupnost ve výši 29,5 miliardy korun nedostatečná. Podle výpočtů kontrolorů, kteří inflaci z let 2020 až 2022 a zmíněné predikce započítali, bude platba státu za dostupnost o 4,2 miliardy vyšší. Resort ale podotkl, že výpočet NKÚ mimo jiné nezohledňuje srážky za nedostupnost dálnice, které lze podle něj v určité míře očekávat. Nepředpokládá tak, že by reálný vývoj plateb za dostupnost měl překročit rámec schválený poslanci.

„Už nyní lze konstatovat, že mimo jiné díky přenosu rizika inflace během výstavby na koncesionáře, respektive zhotovitele a zasmluvnění financování s fixní úrokovou sazbou na celou dobu trvání projektu za výrazně nižších sazeb, než jaké jsou na trhu dostupné dnes, a to i pro financování státu ve formě dluhopisů, nelze výhodnost modelu financování formou PPP při výstavbě D4 v žádném případě zpochybnit,“ uzavřelo ministerstvo.

Zdroj: ČTK

DPP