Zdroj: Pixabay.com

Komise zveřejnila 13.2. nové pokyny pro pomoc národním, regionálním a místním veřejným činitelům zabývajícím se fondy EU a efektivním postupům při zadávání veřejných zakázek na projekty financované EU. „Záměr pomáhání členským státům sleduje maximalizaci dopadu EU,“ uvedla komisařka pro regionální politiku Corina Creţu. Pokyny, které budou brzy k dispozici ve všech jazycích, zahrnují proces od A do Z, od přípravy a zveřejnění výzev k výběru a hodnocení nabídek a provádění smluv. Jako takové mohou být užitečná i mimo rámec fondů EU. V každém kroku pokyny obsahují záměry, jak předejít chybám, k dobrým praktickým postupům a užitečným odkazům a šablonám. Rovněž vysvětluje, jak co nejlépe využít příležitosti, které nabízejí pokyny pro zadávání veřejných zakázek na základě revidovaných směrnic pro veřejná nabídková řízení z roku 2014, bez zbytečných správních omezení a vice on line postupů pro male podnikání k účasti na nabídkových řízeních a možnosti zavedení nových kritérií pro přidělování prostředků k volbě společensky odpovědných společností  a inovativních produktů šetrných k životnímu prostředí. Evropské strukturální fondy a fondy pro investice (ESI) přesahují v reálné ekonomice EU více než 450 miliard EUR v období financování na období 2014-2020, z čehož polovina je investována prostřednictvím veřejných zakázek. Fondy EU jsou k dispozici online.)

 

DPP