[quote]Změna místa, nástup do zaměstnání, ale i nové trendy, materiály, technologie či legislativní požadavky se odráží v rostoucím zájmu o celoživotní vzdělávání i v oblasti obalů, obalových materiálů a balení. Vzdělávací projekt Obalová akademie je toho důkazem, v roce 2018 organizátor registroval více než čtyři stovky frekventantů jednodenních seminářů a workshopů i vícedenních školení. Jak dokládá statistický přehled, jedná se o meziroční růst v posledních dvou letech v průměru o 25 %. [/quote]

 

  

Ing. Rašovský s nadšením přednáší o DOM

Školení

Třídenní školení Certifikovaný obalový technik (COT) je určeno pro obalové techniky výrobců baleného zboží, tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace.

Kurzy jsou sektorově specifikované a odborná náplň odráží problematiku příslušného sektoru:

  • pro oblast exportních balení: COT-E;
  • pro oblast balení potravin: COT-F;
  • pro oblast nepotravinářského zboží: COT-N.

 

Malí, ale nebezpeční – dřevokazný hmyz.

 

Specifická legislativa, materiály, požadavky obchodních řetězců, fytosanitární ochrana, bariéra, ochrana proti korozi, a další okruhy témat jsou náplní jednotlivých kurzů.

 

Certified Packaging Engineer

Výuka v tematicky zaměřených blocích je zajištěna vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer.

Seznam certifikovaných obalových techniků je publikován na webových stránkách Syby.

 

  

Doporučená výbava obalového technika
Zdroj : SYBA